Maakuntaveron valmistelu on lopettava

Hallituksen perustama maakuntaverokomitea julkaisi torstaina 11.3. mietintönsä maakuntaveron käyttöönotosta. Komitean johtopäätöksissä tuodaan realistisesti esille maakuntaveron ongelmat. Mielestämme kritiikki veroa kohtaan on niin murskaavaa, että hallituksen on syytä luopua kokonaan maakuntaveron valmistelusta.

Komitean työn aikana tuli ilmi, että maakuntavero nostaisi kokonaisveroastetta, heikentäisi verojärjestelmän selkeyttä ja läpinäkyvyyttä sekä johtaisi todennäköisesti yhtä suurempaan palveluiden ja verojen eriytymiseen alueiden välillä. Asukaspohjaiset sote-kustannukset ovat nimittäin suuremmat siellä, missä veropohja on heikompi.

Työnteon verotus on Suomessa hyvin kireää verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Komiteakin toteaa, että kireä työn verotus on suurin ongelma verojärjestelmässämme.

Maakuntavero johtaisi väistämättä nykyistä korkeampaan työn verotukseen. On erittäin vaarallinen yhtälö, jos nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveysmenot ja työn verotus kytketään toisiinsa. Tällaisen veronkiristysautomaatin luomisella olisi hyvin haitalliset vaikutukset työnteolle ja myös työllisyydelle.

Maakuntavero ei riittäisi tuomaan ratkaisua maakuntien rahoitukseen ja vahvistamaan itsehallintoa toivotusti, vaan vero vaatisi rinnalleen alueiden välisiä kustannuserojen ja verokertymien tasauksia. Komitea ei myöskään nähnyt maakunnille esitettyjen tehtävien puoltavan veron käyttöönottoa.

Suomeen ei tarvita maakuntaveroa. Muuhun johtopäätökseen ei komitean mietinnönkään perusteella voi tulla. Suomalaisten ahkerien työssä käyvien ihmisten puolesta toivomme, ettei hallitus vie tätä lehmänkauppaa loppuun saakka.

Matias Marttinen
Kansanedustaja, maakuntaverokomitean varajäsen (kok.)

Anna-Kaisa Ikonen
Kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja, maakuntaverokomitean jäsen (kok.)