Autoveron laskeminen on eduksi satakuntalaiselle autoilijalle ja ilmastolle

Suomen autokanta on Pohjoismaiden vanhin ja yksi koko Euroopan vanhimmista. Autoveron laskeminen tukisi autokannan uudistamista ja ympäristöystävällisempien ja turvallisempien autojen tuloa liikenteeseen sekä piristäisi koko suomalaista autoalaa. Nykyisellään autoveron korkea taso tekee uuden auton ostamisen liian kalliiksi valtaosalle kuluttajista.

Tarve vähentää liikenteen päästöjä on noussut esille ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Liikenteen päästöt ovat viidennes kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä. Satakunnassa auton käyttö on välttämättömyys lähes kaikille työn tai arkielämän kannalta. Siksi ratkaisuilla on tuettava päästöjen vähentämistä ilman haittaa ihmisten elämälle. Veropolitiikalla on suuri vaikutus siihen, miten suhteellisen vanha autokantamme uudistuu vähäpäästöisemmäksi.

Käytettyjen autojen tuonnin nopea kasvu puoltaa myös autoveron laskemista. Autoja tuodaan Suomeen tänä vuonna ennätyksellisen paljon erityisesti Ruotsista ja Saksasta. Tammi-lokakuussa maahantuotujen autojen määrä nousee yli 31 000 autoon, ja kasvua edelliseen vuoteen nähden on yli 30 prosenttia.

Suomessa on yksi Euroopan korkeimmista autoveroista, joka myös siirtää auton hankintaa maamme rajojen ulkopuolelle. Samalla osa auton oston hyödyistä ja verotuotoista valuu ulkomaille. Verotuksella ei pidä kannustaa hankkimaan autoa ulkomailta, vaan koti-Suomesta.

Autoveroa on laskettu tämän vaalikauden aikana neljässä portaassa yhteensä 200 miljoonalla eurolla. Veron laskun tavoitteena oli tuoda uusia autoja liikenteeseen ja tukea siten liikenteen päästöjen pienentämistä. Autoveron tuotto on kasvanut siitä huolimatta, että veroa on kevennetty.

Ensi vuonna autoveron tuotto kasvaa jo lähes 960 miljoonaan euroon. Veron keventäminen on tukenut autokauppaa ja kannustanut useampia hankkimaan uuden auton käytetyn auton sijasta.

Tällä vaalikaudella on järjestetty myös romutuspalkkiokampanjat vuosina 2015 ja 2018. Romutuspalkkio on maksettu autonomistajan hankkiessa uuden vähäpäästöisen auton romutukseen menevän auton tilalle. Tänä vuonna tehdään kaikkien aikojen ennätys kierrätykseen tuotujen autojen määrässä. Romutuspalkkiokokeilua pitää jatkaa tulevaisuudessa autokannan uudistumisen tukemiseksi.

Autokantaamme tulee uudistaa, ja tässä autoveron tasolla on suuri rooli. Autoveron keventäminen on konkreettinen ilmastotoimi, jota tulee jatkaa myös seuraavalla vaalikaudella.

Julkaistu Satakunnan Viikossa 2.1.2019.