Kirjoituksia

Opintotuen tulorajoja on korotettava

HE 3/2019 Lähetekeskustelu 28.5.2019 Kansanedustaja Matias Marttinen Arvoisa puhemies! Lähetekeskustelussa on tänään hallituksen esitys opintotukilain muuttamiseksi. Esitys sisältää lähinnä teknisiä muutoksia vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä. Yhtenä esitettävänä

Lue lisää

Euroopan unioni vahvistaa Suomen turvallisuutta

Sain kunnian puhua viime sunnuntaina sankarihaudalla Raumalla. Kaatuneiden muistopäivä on yksi arvokkaimmista päivistä menneiden sukupolvien ja sodissamme henkensä menettäneiden muistoksi. Totesin puheessani päivän muistuttavan meitä

Lue lisää

Harjoittelupäiväkodit kirjattava hallitusohjelmaan

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on tänään myöntänyt 130 000 euroa Turun yliopistolle Rauman harjoittelupäiväkodin toiminnan käynnistämiseksi. Harjoittelupäiväkoti eli pikkunorssi toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa ja yhdistää

Lue lisää