Kirjoituksia

Opintotuen tulorajoja on korotettava

HE 3/2019 Lähetekeskustelu 28.5.2019 Kansanedustaja Matias Marttinen Arvoisa puhemies! Lähetekeskustelussa on tänään hallituksen esitys opintotukilain muuttamiseksi. Esitys sisältää lähinnä teknisiä muutoksia vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä. Yhtenä esitettävänä

Lue lisää

Euroopan unioni vahvistaa Suomen turvallisuutta

Sain kunnian puhua viime sunnuntaina sankarihaudalla Raumalla. Kaatuneiden muistopäivä on yksi arvokkaimmista päivistä menneiden sukupolvien ja sodissamme henkensä menettäneiden muistoksi. Totesin puheessani päivän muistuttavan meitä

Lue lisää

Harjoittelupäiväkodit kirjattava hallitusohjelmaan

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on tänään myöntänyt 130 000 euroa Turun yliopistolle Rauman harjoittelupäiväkodin toiminnan käynnistämiseksi. Harjoittelupäiväkoti eli pikkunorssi toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa ja yhdistää

Lue lisää

Kaatuneiden muistopäivän puhe

Kansanedustaja Matias Marttinen Raumalla 19.5.2019 Kunnioitetut sotiemme veteraanit, hyvät naiset ja herrat, arvoisa yleisö, Tänään, toukokuun kolmantena sunnuntaina, ympäri Suomen sankarihaudoilla kunnioitetaan vainajia, jotka ovat

Lue lisää

Vastuullinen hallitus on Satakunnan etu

Ensimmäiset työviikot vastavalittuna kansanedustajana ovat takana. Päällimmäisenä tunteena on edelleen kiitollisuus satakuntalaisille vahvasta tuesta. On iso kunnia edustaa maakuntaamme eduskunnassa. Eduskunnan työ on lähtenyt liikkeelle

Lue lisää