Diabeetikoiden laadukas hoito on turvattava

Satakunnan Kansassa on käyty ansiokasta keskustelua diabeteksen hoidon nykytilasta ja kehittämistarpeista. Jaan aiheen tärkeyden sekä 1 tyypin diabeetikkona että aluevaaliehdokkaana.

Diabeteksen laadukkaan hoidon turvaaminen on tärkeää paitsi diabeetikoiden elämänlaadun ja terveyden mutta myös talouden kannalta. Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista jo yli 10 prosenttia koostuu diabeteksen ja sen aiheuttamien lisäsairauksien hoidosta.

Diabeteksen hoidossa on tällä hetkellä isoja alueellisia eroja. Eniten huolta diabeetikoiden keskuudessa on herättänyt lääkäriin pääsyn vaikeudet ja hoitotarvikkeiden jakelun rajoitukset, jotka myös Porin seudun diabeetikoiden puheenjohtaja Tuomas Zacheus (SK 1.1.) nosti kirjoituksessaan esille.

Hoitotarvikejakelun rajoittaminen on todella lyhytnäköistä ja heikentää diabeetikoiden mahdollisuutta sairauden hyvään hoitoon. Säästöt aiheuttavat pitkäaikaisia kustannuksia, mikäli diabeetikoiden hoitotulokset heikkenevät.

Laadukkaalla hoidolla ja uusien hoitovälineiden hyödyntämisellä voidaan tukea diabeetikoiden hoidon onnistumista ja ehkäistä lisäsairauksien puhkeamista.

Diabeteksen omahoito on vaativaa, ja jokaisen diabeetikon on saatava apua ja tukea sairautensa hoitoon. Diabeteksen hoidossa korostuu pitkäaikainen hoitosuhde lääkärin ja diabeteshoitajan kanssa, jotta hyvät hoitotulokset on mahdollista saavuttaa.

Hoitomuodot ja -välineet ovat kehittyneet valtavasti viime vuosina, mutta niiden tuomia hyötyjä sairauden hoidossa on mahdotonta hyödyntää, mikäli hoidon laadusta tingitään.

Diabeteksen hoidon kehittämisessä on otettava mallia naapurimaa Ruotsista, jossa on perustettu diabeteskeskuksia, joista diabeetikon on mahdollista saada lääkäri- ja hoitajavastaanottojen lisäksi myös muita sairauden hoitoon liittyviä palveluita, kuten ravitsemusterapeutin ja jalkojenhoitajan palveluita.

Laadukas diabeteksen hoito ja riittävä tuki mahdollistaa sen, että diabeetikko voi elää täysipainoista elämää sairaudesta huolimatta.

Matias Marttinen
eduskunnan diabetesverkoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja, aluevaaliehdokas (kok.)

Mielipidekirjoitus julkaistu Satakunnan Kansassa 19.1.2022.