Digirata-hanke tulee aloittaa Satakunnasta

Raideliikenteen kehittäminen on Satakunnan teollisuudelle ja henkilöyhteyksille erittäin tärkeää. Väylävirasto on käynnistänyt raideliikenteen ohjausjärjestelmän uudistamiseksi Digirata-hankkeen, jossa raiteiden liikenteenohjaus digitalisoidaan.

Uudistus mahdollistaa junien liikennöinnin nykyistä tiheämmin samalla radalla. Radan liikennekapasiteettia on mahdollista kasvattaa jopa 30 prosentilla.

Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Väyläviraston on pitänyt käynnistää raideliikenteen ohjausjärjestelmän uudistus Satakunnasta vuonna 2025. Pori/Rauma–Tampere-rata on katsottu asiantuntijaselvityksessä tarkoituksenmukaiseksi yhteysväliksi kaupalliseen pilottiin.

Investoinnin käynnistäminen Satakunnasta on meille valtava mahdollisuus. Tiheämpi vuoroväli turvaa kehittyvät teollisuuden kuljetukset maakuntaan ja mahdollistaa samalla henkilöliikenteen vuorojen lisäämisen. Tämä antaa edellytyksiä Porin seudun kasvuun ja kehitykseen.

Nyt on noussut esille huoli siitä, aikooko Väylävirasto muuttaa investointisuunnitelmaa ja käynnistää Digirata-hankkeen jostain muualta kuin Satakunnasta. Ratkaisu hankkeen toteuttamisesta tehdään tämän kevään aikana.

Mikäli investointisuunnitelmaa muutetaan, joutuu Satakunta odottamaan investointia vuosia pidempään. Se rapauttaa maakuntamme saavutettavuutta, joka on jo valmiiksi montaa muuta maakuntaa heikompaa.

Alkuperäistä suunnitelmaa ei ole perusteita muuttaa. Pori–Tampere-rata soveltuu hyvin kaupalliseksi pilottiradaksi. Lisäksi Satakunnan kasvavien henkilö- ja tavarakuljetusten vuoksi on olennaisen tärkeää varmistaa, että raideliikenteen kapasiteetti on riittävän suurta tulevaisuudessa.

Olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen liikenneministeri Timo Harakalle (sd.). Pidän ehdottoman tärkeänä, että maan hallitus ja liikenneministeri sitoutuvat Satakunnan raideliikenteen kehittämiseen ja siihen, että hanke käynnistetään Satakunnasta.

Liikenneministerin pitää tehdä nyt selkeä linjaus, että alkuperäisestä suunnitelmasta pidetään kiinni.