Edunvalvonnan voitto Satakuntaan – Digirata-hanke käynnistyy Satakunnasta

Kansanedustaja ja liikennevaliokunnan jäsen Matias Marttinen (kok.) on tyytyväinen, että Digirata-hanke käynnistetään Satakunnasta Pori/Rauma–Tampere-radalta. Asia on vahvistettu uudessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, jonka valtioneuvosto antoi tänään eduskunnan käsittelyyn.

”Digirata-hanke merkitsee isoja raideinvestointeja Satakuntaan tulevina vuosina. Ne lisäävät radan kapasiteettia, jolloin sekä teollisuuden kuljetuksia että henkilöjunaliikennettä voidaan lisätä radalla. Investointi varmistaa myös sen, että Rauman henkilöjunaliikenteelle on tulevaisuudessa tilaa radalla”, Marttinen sanoo.

12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa liikenneinfran kehittämistä ja investointien tekemistä tulevaisuudessa. Marttinen pitää tärkeänä, että suunnitelmassa on huomioitu Satakunnan tieyhteyksien kehittäminen.

”Valtatiet 8 ja 2 on luokiteltu valtakunnan pääväyläverkostoon. Suunnitelmassa painotetaan näiden pääväylien kehittämistä ja erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja työmatkaliikenteen tarpeiden kehittämistä. On selvää, että valtioneuvoston linjaukset tukevat erityisesti valtatie kahdeksan kehittämistä ja lisärahoituksen saamista”, Marttinen painottaa.

Marttinen pitää tärkeänä, että suunnitelmassa on huomioitu henkilöjunaliikenteen kehittäminen ja sen mahdollinen laajentaminen uusille kaupunkiseuduille.

”Suunnitelma velvoittaa liikenneministeriön selvittämään henkilöjunaliikenteen laajentamista uusille seuduille ja erilaisten liikenneratkaisujen vaihtoehtoja. Suunnitelma antaa Satakunnalle erinomaisen selkänojan esittää henkilöjunaliikenteen käynnistämistä uudelleen Raumalta Tampereelle”, Marttinen sanoo.