Teemani eduskuntavaaleissa

Työ ja yrittäjyys

Suomi menestyy vain työnteolla ja yrittäjyydellä. Työnteon ja yrittäjyyden tuomat veroeurot turvaavat sen, että tärkeät palvelut – kuten koulutus, terveyspalvelut ja ikäihmisten hoiva voidaan järjestää tulevaisuudessa. Valtion velaksi eläminen on lopetettava tiukalla menokurilla, säästämällä menoista ja korkean työllisyyden tuomilla veroeuroilla.

Kaikkien päätösten pitää tukea työntekoa ja yrittäjyyttä. Verotuksen tulee kannustaa ottamaan työtä vastaan, opiskelemaan ja kehittämään itseään. Työn verotusta pitää laskea kaikilla tulotasoilla. Veronkevennysten tulee kohdistua myös eläkkeisiin, jotta eläkeläisten ostovoima turvataan. Sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että työtä kannattaa ottaa aina vastaan ilman tukien nopeaa leikkaantumista ja raskasta byrokratiaa.

Valtaosa uusista työntekijöistä on palkattu 2000-luvulla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pk-yritykset ovat Suomen talouden selkäranka. Näiden yritysten mahdollisuuksia luoda lisää työpaikkoja on tuettava laajentamalla paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja keventämällä yrittäjyyden verotusta.

Satakunta on Suomen teollistuneimpia maakuntia. Teollisuuden kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Investointien luvitus on uudistettava ja verotus pidettävä kilpailukykyisellä tasolla, jotta maakuntaan voidaan houkutella uusia teollisia investointeja. Hyvät liikenneyhteydet ja osaava työvoima tukevat teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Koulutus ja osaaminen

Satakunnassa on turvattava monipuoliset koulutusmahdollisuudet toisen asteen koulutuksesta korkeakoulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa korkeakoulutuksen asemaa maakunnassa ja lisätä uusia koulutusaloja Satakunnan ammattikorkeakouluun ja Porin yliopistokeskukseen. Opettajankoulutuslaitoksen asema Raumalla turvataan ja erityisesti varhaiskasvatuksen koulutuspaikkoja lisätään.

Yhä useampi työntekijä päivittää jatkossa omaa osaamistaan myös työuran aikana. Monet yritykset kärsivät Satakunnassa työvoimapulasta. Siksi tarvitsemme lyhytkoulutuksia, joilla voidaan nopeasti kouluttaa uudelleen ihmisiä, joilla on jo aikaisempaa koulutusta.

Hyvä koulutus on tärkein satsaus jokaisen lapsen ja nuoren tulevaisuuteen. Peruskoulun pitää taata jokaiselle lapselle hyvät perustaidot. Opettajien on voitava keskittyä työssään opettamiseen ja oppimisen tukemiseen, ei byrokratiaan ja hallinnollisiin tehtäviin. Koulutus on paras lääke nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

 

Saavutettavuus


Satakunta on maantieteellinen pussinperä. Olemme lähellä pääkaupunkiseutua, Tamperetta ja Turkua, mutta heikot yhteydet sulkevat meidät kasvukolmion ulkopuolelle. Sujuvat raide- ja tieyhteydet tekevät Satakunnasta osan Etelä-Suomen kasvukolmiota. Tavoitteena pitää olla kasvukolmion muuttaminen kasvuneliöksi!

Valtatie kahdeksan on länsirannikon pääväylä sekä tavara- että henkilöliikenteessä. Tavoitteena pitää olla nelikaistainen kasitie 2030-luvulla Pori–Turku-välillä. Kakkostien kehittämistä on jatkettava käynnistämällä investoinnit nelikaistaisen tien rakentamiseen Porissa.

Tarvitsemme nopeat raideyhteydet Porista ja Raumalta Tampereen kautta Helsinkiin. Teollisuuden kuljetukset ovat kovassa kasvussa, minkä vuoksi investoinnit raiteisiin ovat välttämättömiä. Henkilöjunaliikenne Raumalta Kokemäen kautta Tampereelle tulee käynnistää uudelleen, jotta Rauman seudun saavutettavuus paranee.

 

Turvallisuus

 

Kansalaisten turvallisuuden takaaminen on valtion keskeisiä tehtäviä. Poliisien määrää pitää lisätä nykyisestä, jotta rikokset voidaan selvittää nykyistä kattavammin ja poliisi voi olla enemmän läsnä joka puolella maakuntaa. Rikoksista tulee seurata tuntuva ja oikeasuhtainen rangaistus.

Suomen turvallisuusratkaisu perustuu uskottavaan, omaan puolustuskykyyn ja vahvaan läntiseen puolustusyhteistyöhön. Satakunnasta tulee vahva Nato-maakunta, kun Suomi liittyy Puolustusliitto Naton jäseneksi. Vapaaehtoinen maanpuolustus ja aktiivinen reserviläistoiminta ovat tärkeä osa maamme puolustusta.

Suomeen on tervetullut tekemään töitä, opiskelemaan ja rakentamaan omaa elämäänsä, kun sitoutuu noudattamaan lakejamme. Turvapaikkapolitiikka pitää uudistaa niin, että turvapaikanhaku tapahtuu jo EU:n ulkorajoilla olevissa keskuksissa, joista jäsenmaat ottavat vastaan kaikkein hädänalaisimpia hakijoita. Näin varmistamme, että turvapaikan saavat sitä oikeasti tarvitsevat, mikä vahvistaa myös sisäistä turvallisuuttamme.

Energia ja ilmasto

Satakunnalla on suuret mahdollisuudet vahvistaa asemaansa fossiilivapaan energiantuotannon maakuntana. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa, puhtaan ja kohtuuhintaisen sähköntuotannon vahvistamiseksi. Pienydinvoimaloiden rakentaminen on mahdollistettava lainsäädännössä. Eduskunnan on sitouduttava myöntämään luvat kaikille kotimaisille lupaehdot täyttäville ydinvoimahankkeille.

Uusi teknologia ja innovaatiot pitää valjastaa avuksi ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Satakunta voi vahvistaa asemaansa puhtaan energian ja teollisuuden maakuntana. Päätökset päästöjen vähentämiseksi on tehtävä yhdessä EU-tasolla esimerkiksi kehittämällä päästökauppajärjestelmää.

 

Tue kampanjaa

Matias Marttisen kampanjaa tukee Edistyksellinen Satakunta ry. -niminen yhdistys. Voit lahjoittaa kampanjaan siirtämällä haluamasi summan yhdistyksen tilille.

Ohjeita:

Ehdokas tai ehdokkaan tukiryhmä eivät saa vastaanottaa tukea, jonka antajaa ei voida selvittää.

Ehdokas tai ehdokkaan tukiryhmä eivät saa vastaanottaa suoraan tai välillisesti yli 6 000 euroa yhdeltä lahjoittajalta eduskuntavaaleissa.

Lahjoittajan nimeä ei saa julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on eduskuntavaaleissa pienempi kuin 1 500 euroa.

Tiedot:

Yhdistys: Edistyksellinen Satakunta ry.
Rekisterinro: 222.348

Maksutiedot
Yhdistyksen tilinumero: FI77 5214 0020 0686 16 (BIC: ITELFIHH)