Energian hintojen nousuun on vastattava 

Energian hinnat ovat puhututtaneet Suomessa viimeisten kuukausien ajan. Sähkön ja polttoaineiden hinnoissa on nähty kovia hintapiikkejä talven aikana. 

Tässä tilanteessa suomalaiset kotitaloudet ovat joutuneet monin paikoin taloudellisesti haastavaan tilanteeseen, kun kasvanut hintataso yhdessä energian hinnan piikkien kanssa on laskenut suomalaisten kotitalouksien ostovoimaa.

On välttämätöntä, että hallitus valmistelee pikaisesti toimenpiteitä, jotka tukevat kotitalouksia yllättävien hintapiikkien aikana ja samalla rakentavat vankkaa pohjaa suomalaiselle energiapolitiikalle.

Paras keino vahvistaa palkansaajien ja eläkeläisten ostovoimaa on laskea työn ja eläkkeen verotusta, jota Kokoomus on esittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan. 

Lisäksi olen esittänyt yhdeksi ratkaisuksi korkeiksi nousseiden sähkön hintapiikkien kompensoimiseksi kotitalouksille väliaikaista sähköveron alennusta talvikuukausien ajaksi. Tällä sähköveron alennuksella taklattaisiin erityisesti omakotitaloille ja muille kotitalouksille kasautunutta lämmityksestä ja sähköstä johtuvaa suurta kustannustaakkaa.

Pidemmällä aikavälillä suomalaisen energiapolitiikan tulee entistä enemmän perustua varman, kotimaisen ja fossiilivapaan energiatuotannon lisäämiseen. Satakunnassa tämä tarkoittaa esimerkiksi ydinvoiman lisärakentamista. 

Lisäämällä kestävää suomalaista energiantuotantoa tuetaan suomalaisten kotitalouksien mahdollisuutta kohtuuhintaiseen sähköön ja lämmitykseen sekä lisätään Suomen energiaomavaraisuutta. 

Samalla myös uusien energiainvestointien edistämisen ja muun muassa pienydinvoiman käyttöönoton on oltava uudistuvan energiakenttämme keskeisiä toimia.

Kohtuuhintainen energia on jokaiselle kotitaloudelle yksi elämän perusedellytyksistä. Jokaisen satakuntalaisen on voitava lämmittää kotinsa ilman kohtuuttomia kustannuksia. Hallituksen on tuotava eduskuntaan pikaisesti toimet, joilla kohonneisiin energiakustannuksiin voidaan vastata.

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 16.2.2022