Eurajoen hankkeesta yli jäävillä rahoilla käynnistettävä suunnittelu VT8 Rauma–Pori-yhteysvälin nelikaistaistamiseksi

Eduskunta myönsi viime vuonna 27 miljoonan euron rahoituksen valtatie 8:n parantamiseen Eurajoen keskustassa. Urakan hinnaksi on varmistunut 20 miljoonaa euroa.

Kansanedustaja ja eduskunnan VT8-verkoston varapuheenjohtaja Matias Marttinen esittää, että yli jäävät seitsemän miljoonaa euroa suunnataan valtatien nelikaistaistamisen suunnitteluun Raumalta Poriin. Marttinen on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen liikenneministeri Timo Harakalle (sd.).

”Eduskunta on päätöksellään osoittanut rahoitusta kasitien parantamiseen. On täysin perusteltua ja eduskunnan tahdon mukaista, että myös hankkeesta yli jäävä rahoitus käytetään kasitien kehittämiseen eikä palauteta valtion kassaan”, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan kasvavat liikennemäärät ja teollisuuden kuljetukset puoltavat tieyhteyden nelikaistaistamista tulevaisuudessa. Marttinen arvioi, että Eurajoen hankkeesta käyttämättä jäävällä rahoituksella on mahdollista rahoittaa pitkälti kasitien nelikaistaistamisen suunnittelu Raumalta Poriin.

”Suunnittelutyö on tärkeää saada liikkeelle pikaisesti, jotta meillä on tulevina vuosina valmiita tiehankkeita, joille voimme esittää rahoitusta eduskunnassa”, Marttinen painottaa.

”Toivon, että hallitus ja liikenneministeri suhtautuvat myönteisesti kasitien nelikaistaistamisen suunnittelun käynnistämiseen. Kasitie on länsirannikon valtaväylä ja erittäin tärkeä osa maakuntamme elinvoimaa”, Marttinen sanoo.