Hallituksen esitys yrittäjän eläkelaiksi uhkaa pienyrittäjiä

Viikko sitten maanantaina juhlittiin kansallista yrittäjän päivää, hyvästä syystä. Suomalainen yhteiskunta rakentuu yrittäjien luoman kasvun, elinvoiman ja työpaikkojen varaan. Yritystoiminnan edellytysten turvaaminen on yksi päättäjien tärkeimmistä tehtävistä.

Juhlapuheiden varjossa vasemmistohallitus on viemässä läpi yrittäjien eläkemaksuihin muutoksia, jotka herättävät suurta huolta yrittäjien keskuudessa. Esityksessä yrittäjän maksama eläkemaksun taso määräytyisi kaavamaisesti toimialan mediaanipalkkojen mukaisesti. Esitys on kiristämässä erityisesti pienyrittäjien eläkemaksuja.

Yrittäjien kokemasta huolesta kertoo paljon myös heidän järjestämä mielenosoitus eduskuntatalon edessä viime viikolla. Hallituksen ajama esitys on äärimmäisen ongelmallinen, eikä ota huomioon yrittäjien hyvin erilaisia tilanteita. Sitä ei pidä hyväksyä eduskunnassa.

Ajankohta muuttaa yrittäjien eläkemaksuja on huonoin mahdollinen. Monella yrittäjällä on takanaan raskaat koronavuodet. Talouden näkymät ovat epävakaat, ja samalla kasvavat energiakustannukset nostavat yrittäjien kustannuksia. Korkeampien eläkekustannusten vyöryttäminen yrittäjien maksettavaksi on täysin kohtuutonta.

Monet pienyrittäjät ovat laskeneet hallituksen esityksen merkitsevän heille satojen eurojen lisäkustannusta kuukaudessa. Useat yrittäjät ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole yksinkertaisesti varaa maksaa suurempia eläkemaksuja.

Edessä on yritystoiminnan lopettamisia, mikäli eläkemaksujen kiristykset astuvat voimaan. Tässä häviävät kaikki: Suomen kansantalous, yrittäjät ja kuluttajat.

Samalla hallituksen esitys on jälleen lisäämässä yrittäjiin kohdistuvaa byrokratiaa. Hallitus asettaa esityksellään yrittäjät valtaisaan selvityskuormaan lopullisen eläkemaksun määräytymisessä.

Kaavamaisen laskennan sijaan tarvitsemme maksujen määräytymiseen joustoa ja yrittäjän kuulemista. Yrittäjä on paras asiantuntija arvioimaan oman työntekonsa määrää.

Suomi tarvitsee kasvun uralle lisää joustavaa yritystoimintaa ja kasvavia yrityksiä. Politiikan tulee luoda yritystoiminnasta mahdollisimman houkuttelevaa ja helppoa. Sen sijaan tämä hallituksen esitys ei todella ole yritysmyönteistä politiikkaa.

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 12.9.2022