Hallituksen leikkaukset poliisin rahoitukseen on peruttava

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) julkaisi torstaina budjettiehdotuksensa. Budjetti on leikkaamassa poliisin määrärahoista merkittävästi. Leikkausten myötä poliisien määrä uhkaa vähentyä ensi vuonna yli 400 hengellä. Tällaista heikennystä poliisin toimintaedellytyksiin ja sisäiseen turvallisuuteen ei tule hyväksyä.

Suomi kuuluu edelleen Euroopan turvallisimpien maiden joukkoon, mutta mekään emme voi sulkea silmiämme turvallisuustilanteen huolestuttavalta kehitykseltä.

Viranomaiset kohtaavat yhä kovempaa rikollisuutta ja väkivaltaa työssään. Poliisin työ on muuttunut entistä vaativammaksi. Keskusrikospoliisin arvion mukaan Suomessa toimii jo noin 90 erilaista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymää. Turvallisuustilanteen heikentymiseen pitää vastata.

Eduskunnassa puolueet ovat olleet varsin yksimielisiä siitä, että sisäisen turvallisuuden resursseja ja poliisin virkoja on lisättävä. Eduskunnan hyväksymässä sisäisen turvallisuuden selonteossa on asetettu tavoitteeksi, että poliisien määrää nostetaan 8 200 poliisiin vuoteen 2030 mennessä. Tällä henkilöstömäärällä olisi mahdollista turvata poliisin riittävä läsnäolo ja kyky rikosten torjuntaan kaikkialla Suomessa. 

Nykytilanteessa poliisien määrä suhteessa väestöön on Euroopan matalimpia. Tänä vuonna määrärahat riittävät noin 7 450 poliisin palkkaamiseen. Jo nykyisellä henkilöstömäärällä poliisien työtaakka muodostuu usein kohtuuttoman suureksi. Suomen Poliisijärjestöjen liiton tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia poliiseista kertoo työhyvinvointinsa heikentyneen.

Huolimatta eduskunnan tahdosta nostaa poliisien määrää ollaan hallituksessa toimimassa täysin päinvastaisesti. Valtiovarainministeri Saarikon budjettiesityksen myötä poliisien määrä uhkaa laskea lähelle 7 000 poliisia.

Hallituksen suunnittelemaa leikkausta poliisien määrään ja sisäiseen turvallisuuteen ei voida hyväksyä. Eduskunnassa kansanedustajat eri puolueista ovat laajassa yhteisymmärryksessä halunneet vahvistaa poliisin resursseja. Maan hallitus ei voi kulkea asiassa päinvastaiseen suuntaan leikkaamalla poliisin määrärahoista.

Hallitus kokoontuu syyskuussa budjettiriiheen, jossa päätetään lopullisesti esityksestä ensi vuoden talousarvioksi. Budjettiriihessä asia on korjattava, ja poliisiin kohdistuvat leikkaukset peruttava. Poliisien määrää ei pidä vähentää, vaan lisätä.

Matias Marttinen
Kirjoittaja on kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen (kok.).

Kolumni julkaistu Satakunnan Kansassa 16.8.2021.