Hallituksen on vahvistettava Satakunnan korkeakoulutusta

Satakunnan korkeakouluselvityksestä vastanneen Kalervo Väänäsen selvitysraportti julkaistiin kesäkuussa. Selvityksessä tuodaan esiin nopeasti toteuttavissa olevia toimia, joilla korkeakoulutuksen asemaa voidaan vahvistaa Satakunnassa.

Hallituksen pitää tehdä elokuun budjettiriihessä päätökset, joilla toimenpide-ehdotukset päästään laittamaan täytäntöön. Aloituspaikkoja pitää lisätä jo ensi vuonna.

Väänäsen selvityksessä tuodaan vahvasti esiin elinkeinoelämästä kuulunut viesti: tekniikan alan kandidaattikoulutuksen puute rajoittaa merkittävästi yritysten kasvua Satakunnassa. Porin yliopistokeskuksessa on tällä hetkellä tarjolla ainoastaan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma. Tämä ei riitä alueen yritysten työvoiman tarpeisiin.

Satakuntalaisten yritysten huutoon pitää vastata. Porissa pitää aloittaa tekniikan alan kandikoulutus nopealla aikataululla. Porin yliopistollisten toimijoiden ja SAMKin yhteistyössä pitää rakentaa koulutus- ja tutkimusalusta, joka vastaa alueen työvoima- ja osaamispulaan. Tälle kehittämistyölle hallituksen on turvattava riittävät resurssit.

Selvityksessä nähdään vahva potentiaali myös Rauman kehittämisessä varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen ja merenkulun saralla.

Jätin viime syksynä lakialoitteen, jolla harjoittelupäiväkotien asema vahvistetaan laissa. Rauma on varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen edelläkävijä Suomen ensimmäisen harjoittelupäiväkotinsa myötä. Harjoittelupäiväkotien pysyvä rahoitus tulee turvata ja näiden roolia koulutuksessa vahvistaa.

Toiseksi on tärkeää käynnistää selvityksessä mainittu merenkulun englanninkielinen maisteriohjelma. Raumalla on vahva merenkulun osaaminen. SAMKin ja Turun yliopiston yhteistyöllä kaupunki voidaan nostaa kansainvälisesti houkuttelevaksi koulutuskeskittymäksi.

Korkeakoulutuksen vahvistaminen on yksi tärkeimmistä Satakunnan elinvoimaa lisäävistä toimista. On tärkeää, että koulutuspaikkoja ja uusia koulutusaloja voidaan lisätä nopeasti. Nyt on maan hallituksen aika toimia.

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 30.6.2021.