Hallitus toteuttaa tärkeitä uudistuksia koko Suomen hyväksi

Viime kevään eduskuntavaaleissa suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta. Hallituspohjaa rakennettaessa vaikeiden päätöksien toteuttajiksi ei ollut suurta ryntäystä. Vaalien voittajat muodostivat hallituksen ja ilmoittivat olevansa valmiita ratkomaan vaikeassa tilanteessa olevan yhteiskuntamme ongelmia.

Osallistuin keskeisesti hallitusohjelman neuvottelemiseen ja pidän ohjelmaa erittäin kunnianhimoisena sen uudistusten osalta.

Haluan korostaa kaikille lehden lukijoille yhtä asiaa. Hallitus ei hyväksy rasismia missään muodossa ja puolustaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja syrjimätöntä kohtelua. Tästä tärkeänä toimenpiteenä hallitus valmistelee tiedonannon syrjimättömyydestä eduskunnalle syyskauden aluksi, jotta koko eduskunta voi käsitellä tätä erittäin tärkeää teemaa.

Vaikka eduskunta on ollut viimeiset viikot tauolla, on ministeriöissä aloitettu kovaa vauhtia jo tulevan syksyn tärkeiden esitysten ja valtion budjetin valmistelu.

Hallitukselle ei annettu helppoja lähtökohtia työlleen. Suomen talous on vajonnut kriisin partaalle. Taloutemme on vuositasolla 15 miljardia alijäämäinen ja selkeää suunnanmuutosta ei ole itsestään tulossa.

Nopeasti kasvava velkavuori ja korkojen nousu rasittavat talouttamme nyt pahasti, ja uhkaavat jatkossa suomalaisten tärkeiden palveluiden rahoitusta. Siksi hallitus on sopinut talouden tasapainottamisesta ja menosäästöistä, jotta velkaantuminen saadaan kuriin.

Parasta lääkettä taloutemme huolestuttavaan kehitykseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen on ihmisten töihin pääsyn tukeminen. Uusien työpaikkojen syntyminen sekä yritysten menestyminen ovat Suomelle elinehto.

Hallitusohjelmassa tunnistetaan, että suomalainen hyvinvointi voi rakentua ainoastaan työn ja yrittämisen pohjalle. Hallitus tavoittelee tulevalla hallituskaudella yhteensä 100 000 uuden työllisen saamista Suomeen. Työllisyysasteen kasvattaminen ei ole vain numeraalinen tavoite, vaan se tarkoittaa lukemattomille ihmisille mahdollisuutta saada uutta työtä ja rakentaa parempaa elämää.

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi hallitus haluaa tuoda eduskuntaan sarjan työlainsäädännön uudistuksia. Uudistuksien tavoitteena on tuoda Suomi lähemmäs pohjoismaisia verrokkimaitaan, jotka ovat toteuttaneet kyseiset uudistukset jo kuluneiden vuosikymmenten aikana.

Hallitus tukee työllisyyttä myös tekemällä pienten- ja keskisuurten suomalaisten yritysten työllistämisestä helpompaa. Valtaosa uusista työpaikoista syntyy paikallisiin pk-yrityksiin, joille uuden työntekijän palkkaaminen voi olla suuri investointi. Hallitusohjelman uudistukset tekevät yhdenkin lisätyöntekijän palkkaamisesta helpompaa pk-yrityksille.

Yhteiskuntamme kriisit eivät koske pelkästään talouttamme, vaan monet suomalaisten peruspalvelut eivät toimi tällä hetkellä riittävän hyvin. Tästä saan myös paljon palautetta ihmisiltä.

Sosiaali-ja terveyspalveluiden hoitoonpääsy on ruuhkautunutta ja lääkärille pääseminen voi kestää auttamatta liian pitkään. Tästä syystä hallitus panostaa rahallisesti suoraan hoitojonojen purkamiseen, jotta elintärkeät terveyspalvelut olisivat suomalaisille nopeammin saatavilla.

Kouluissa opettajat ovat kertoneet suuresta työtaakasta. Aikaa ei riitä opettamiseen ja opettajamme väsyvät liian suuren työtaakan alle. Hallitus suuntaakin merkittävästi lisävaroja suoraan perusopetukseen, jotta suuriksi kasvaneita ryhmäkokoja saadaan pienennettyä ja opetustuntien määrää lisättyä.

Tärkeintä on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvät perustaidot koulutaipaleensa aikana ja että opettajat voivat keskittyä tärkeimpään työssään – eli lasten opettamiseen.

Yhteiskunnan perustarpeista myös sisäinen turvallisuutemme on huolestuttanut monia suomalaisia. Ruotsin tilanteen seuraaminen on nostanut monille huolta ja siksi samanlainen kehitys on estettävä Suomessa jo alkutekijöissään.

Hallitus tulee panostamaan poliisin resursseihin ja nostamaan poliisien määrän 8 000 poliisiin. On erittäin tärkeää, että poliisilaitos lisää poliisin virkoja myös Rauman poliisiasemalle, jotta seudullamme voidaan varmistaa poliisin riittävä läsnäolo.

Rauman seutu on huomioitu hallitusohjelmassa hyvin. Hallitus tulee panostamaan liikenneinfran kehittämiseen merkittävästi, ja Rauman seudun tarpeista tullaan huolehtimaan.

Hallitusohjelman uudistukset niin teollisuus- kuin koulutuspolitiikassa tukevat kasvua ja elinvoimaa Raumalla. Tärkeimpänä yksittäisenä kirjauksena on hallitusohjelmaan kirjattu päätös aloittaa Suomen jäänmurtajien uusimisohjelma. Kirjaus on hieno uutinen Raumalle, sillä Rauma Marine Constructionilla on kaikki edellytykset kilpailla jäänmurtajien rakentamisesta.

Koulutusmahdollisuuksien osalta on erityisen tärkeää, että hallitusohjelmassa on huomioitu erikseen teollisuusmaakuntien tarve uusille aloituspaikoille. Satakuntalainen korkeakoulutus on alueemme elinvoimalle ja yrityksille äärimmäisen tärkeää. Tavoitteenamme on lisätä esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä Raumalla entisestään.

Suomelle ja suomalaisille kasvua sekä uusia työpaikkoja luovat uudistukset on tärkeää saattaa maaliin alkavalla eduskuntakaudella. Satakuntalaisilta kansanedustajilta ja muilta vaikuttajilta vaaditaan saumatonta yhteistyötä, jotta maakuntamme ja seutumme edunvalvonnasta pidetään hyvää huolta.

Näin olemme toimineet jo aikaisemmin, ja uskon vahvasti, että uuden raumalaisen kollegani Juha Viitalan kanssa yhteistyö sujuu eduskunnassa erittäin hyvin.

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Suomessa 6.8.2023