Hallitusohjelma rakentaa kasvua Rauman seudulle

Työnsä aloittaneen Orpon hallituksen hallitusohjelmaa on käsitelty viimeisten viikkojen ajan eduskunnassa. Hallituspuolueiden neuvottelema ohjelma on täynnä kunnianhimoisia kirjauksia suomalaisen yhteiskunnan uudistamiseksi. Ohjelman keskiössä on hyvinvointiyhteiskuntaa uhkaavan velkaantumiskehityksen katkaiseminen ja suomalaisen hyvinvoinnin uudelleenrakentaminen työn ja yrittäjyyden pohjalle.

Hyvän ja kattavan hallitusohjelman kirjauksissa on paljon mahdollisuuksia koko Satakunnan maakunnalle ja Rauman seudulle. Alueemme tarpeita on huomioitu niin teollisuuden, liikenteen kuin koulutuksen kirjauksissa. Olemme yhdessä maakuntamme kansanedustajien kanssa tehneet hartiavoimin töitä, jotta äänemme on kuulunut neuvotteluissa.

Satakunnalle on äärimmäisen tärkeää, että hallitusohjelmassa rakennetaan Suomeen vahvaa puhtaan energian ja teollisuuden investointien pohjaa. Tämä mahdollistaa seudullemme entistä vahvemman profiloitumisen puhtaan energian keskittymänä.

Hallitusohjelmassa edistetään uuden ydinvoiman ja merituulivoiman rakentamista. Hallitus muun muassa sitoutuu hyväksymään kaikki kriteerit täyttävät ydinvoiman periaatelupahakemukset ja pyrkii luomaan Suomelle merituulivoiman osalta kilpailuedun muihin kilpaileviin pohjoismaihin nähden.

Yhtenä suurimpana investointien hidasteena on Suomessa ollut pitkät ja monipolviset luvitusprosessit. Hallitus aikoo kääntää tilanteen Suomessa ja tehdä nopeasta ja ennustettavasta luvituksesta Suomen kilpailuvaltin.

Toimiva luvitus on edellytys puhtaan energian ja uusien teollisten investointien toteutumiselle. Lukemattomat uudet investoinnit tullaan saamaan tulevan kauden aikana lupaputkesta toteutukseen.

Vahvan energiapolitiikan lisäksi hallitus tulee tekemään entistä aktiivisempaa teollisuuspolitiikkaa. Hallitusohjelmaan on kirjattu uuden ”investointinyrkin” perustaminen, jonka tehtävänä on vauhdittaa uusien teollisuuden investointien vakiinnuttamista Suomeen.

Uusien teollisuusinvestointien myötä tarve osaavalle työvoimalle on alueellamme alati suurempaa. On erityisen tärkeää, että hallitusohjelmaan on saatu hyvät kirjaukset, jotka tukevat seutumme korkeakoulutusmahdollisuuksia myös jatkossa.

Hallitusohjelmassa on kirjattu, että uusia aloituspaikkoja jaettaessa tullaan huomioimaan vienti- ja teollisuusmaakuntien tarpeet. Tämä kirjaus on Satakunnan korkeakoulutuksen jatkuvuudelle äärimmäisen tärkeä.

Myös varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoja tullaan lisäämään. On selvää, että aloituspaikkoja on lisättävä myös Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampukselle.

Rauman seudulle yksi hallitusohjelman merkittävimmistä mahdollisuuksista on hallitusohjelman kirjaus alkavalla kaudella aloitettavasta jäänmurtajien pitkäjänteisestä uusimisohjelmasta.

Suomalainen jäänmurtokalusto on tullut toimintaikänsä päähän ja kaluston uusiminen hallituskauden aikana on välttämätöntä.

Satakuntaan on keskittynyt arktiseen merenkulkuun erikoistunut osaamisklusteri, jossa yhdistyy merenkulun tutkimusta, koulutusta ja ammattitaitoa. Rauma Marine Constructionilla on kaikki edellytykset kilpailla uusien jäänmurtajien rakennuttamisesta meillä Raumalla.

Hallituksen toteuttama vahva teollisuuspolitiikka on koko Satakunnan ja Rauman seudun etu. Tulevan hallituskauden aikana tavoitteena on luoda investointien ja uudistusten kautta Suomeen ja Satakuntaan uutta kestävää kasvua, uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia ihmisille.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 2.7.2023