Harjoittelupäiväkodit kirjattava hallitusohjelmaan

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on tänään myöntänyt 130 000 euroa Turun yliopistolle Rauman harjoittelupäiväkodin toiminnan käynnistämiseksi. Harjoittelupäiväkoti eli pikkunorssi toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston kanssa ja yhdistää lastentarhanopettajaopiskelijoiden opinnoissa teorian ja käytännön harjoittelun. 

Nyt Raumalle perustettava harjoittelupäiväkoti on alansa ensimmäinen Suomessa. 

– Harjoittelupäiväkodin perustaminen tukee ja vahvistaa entisestään Rauman kampuksen lastentarhanopettajakoulutusta ja yliopisto-opetuksen asemaa Raumalla. Myös raumalaisperheet hyötyvät upouudesta päiväkodista, joka rakennetaan keskelle kaupunkia, Marttinen sanoo.

Opetusministeriön rahoituksella tuetaan harjoittelupäiväkodin toiminnan käynnistämistä. Marttisen mukaan harjoittelupäiväkodin aseman turvaaminen edellyttää rahoituksen turvaamista pysyvästi. 

Marttinen esittää, että harjoittelupäiväkotien rahoitus ja asema kirjataan osaksi nyt neuvoteltavaa hallitusohjelmaa. 

– Ministeriön myöntämä avustus on hyvä alku, mutta harjoittelupäiväkodin aseman vakinaistaminen edellyttää pysyvää rahoitusta. Raumalla kehitetty pikkunorssimalli on nyt mahdollista laajentaa valtakunnalliseksi tukemaan varhaiskasvatuksen tutkimusta ja opetusta. Järkevin jatkoaskel on kirjata harjoittelupäiväkodit tulevan hallituksen ohjelmaan, Marttinen painottaa.