Henkilöjunaliikenteen saaminen Raumalle on mahdollista

Saavutettavuus, saavutettavuus ja saavutettavuus. Siinä Rauman seudun kolme isointa ongelmaa. En saa kaupungilla mistään muusta asiasta niin paljoa palautetta kaupunkilaisilta kuin kehnoista kulkuyhteyksistä.

Töitä asian eteen on tehty Raumalla vuosia. Valtatie kahdeksaa on kunnostettu, ja seuraava hallitus voi käynnistää Eurajoen ohikulkutien ja Laitilan liittymän rakentamisen, kun suunnittelu on valmistunut.

Edunvalvonnassa on kiinnitetty huomiota myös rautatieliikenteeseen. Liikenneministeriö ilmoitti viime syksynä käynnistävänsä henkilöjunaliikenteen pilotteja alueilla hakemusten perusteella. Rauma valmisteli hyvän hakemuksen. Myös Satakuntaliitto asetti henkilöjunaliikenteen ulottamisen Raumalle viralliseksi tavoitteeksi liikennejärjestelmän kehittämisessä ja lähti tukemaan hankkeen viemistä eteenpäin.

Pidin varmana, että laaja maakunnallinen tuki nostaisi Rauman hakemusta ylöspäin liikenneministeriön valmistelussa. Jouduimme kuitenkin pettymään pahasti.

Liikenneministeriö ilmoitti viikko sitten, että Kymenlaakson, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan hankkeet etenevät jatkovalmisteluun. Kaiken kaikkiaan hakemuksia eri puolilta maata tehtiin 11 kappaletta.

Tosiasiassa Raumalla on vahvat perusteet viedä eteenpäin junaliikenteen saamista kotikaupunkiimme. Ratayhteyttä Raumalta Kokemäelle on perusparannettu aikaisempina vuosina. Rauman kaupunki on selvittänyt jo valmiiksi vaihtoehdot laituriasemalle. Kaupunki ja maakuntaliitto ovat sitoutuneet vahvasti hankkeen tukemiseen.

Mikäli Raumalta Tampereelle liikennöivät junat poimisivat matkustajat lähijuna-asemilta Kokemäen ja Nokian väliltä, voisivat Porin junavuorot liikennöidä nopeammin Tampereelle. Siten Rauman henkilöjunaliikenne tukisi koko maakunnan yhteyksiä.

Olen keskustellut tällä viikolla useaan otteeseen työpaikallani liikenneministeri Anne Bernerin kanssa Rauman henkilöjunaliikenteen hakemuksesta. Ministeri on kannustanut meitä jatkamaan työtä hankkeen eteen. Hanskoja ei kannata heittää tiskiin, vaan edunvalvonnan askeleet on katsottava seuraavaa hallitusohjelmaa varten kuntoon. Se työ on tehtävä nyt.

Uskon, että liikennepolitiikassa korostuu jatkossa päästöttömyys ja ilmastonmuutoksen vastainen työ. Alueelliset henkilöjunaliikenteen yhteydet tukevat erinomaisesti toimivaa joukkoliikennettä. Tarvittaessa seuraavan hallituksen ohjelmassa on lisättävä joukkoliikenteen palveluiden ostoihin käytettäviä määrärahoja, jotta henkilöjunaliikenteen ostoja voidaan lisätä. Se tukisi juuri Rauman pyrkimyksiä raideliikenteen saamiseksi takaisin.

Maakuntien perustaminen muuttaa liikenteen järjestelyitä, kun maakunnista tulee alueellisia joukkoliikenneviranomaisia. Siten Satakunnan maakunta voi vaikuttaa enemmän siihen, millaista ostoliikennettä maakunnan alueella tulevaisuudessa hankitaan. Tämä on iso mahdollisuus myös Rauman henkilöjunaliikenteen kannalta. Työtä henkilöjunaliikenteen saamiseksi Raumalle ei pidä lopettaa.

Rauman seudun ja Satakunnan on jatkettava hankkeen edistämistä myös seuraavan hallituksen aikana. Raumalaisten päättäjien – mitkä puolueet neuvottelevatkaan seuraavaa hallitusohjelmaa – on oltava hereillä kevään hallitusohjelmaneuvotteluiden aikana.

Kolumni on julkaistu Länsi-Suomessa 3.2.2019.