Ilmastoministerin ydinvoimavastaiset puheet ovat ristiriidassa päästövähennystavoitteiden kanssa

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen ihmettelee ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen ydinvoimavastaisia lausuntoja Euroopan parlamentin kuulemissa. Mikkonen totesi Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan (ENVI 23.7.2019) pöytäkirjamerkintöjen mukaan, että ydinvoima ei ole ratkaisu Suomessa, kun energiasektori etsii ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Marttinen katsoo, että lausunto on vaarallinen tilanteessa, jossa EU valmistelee kestävän rahoituksen suunnitelmaa.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC ja Kansainvälinen energiajärjestö IEA ovat tuoneet selkeästi esille, ettei päästötavoitteita voida saavuttaa ilman ydinvoimaa. Esimerkiksi kansainvälinen energiajärjestö kehotti hiljattain julkaistussa raportissaan kehittyviä maita pidentämään ydinvoimaloidensa käyttöikää energiantuotantoaan varten. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että käytössä olevien ydinvoimaloiden jatkolupiin suhtaudutaan myönteisesti edellyttäen, että Säteilyturvakeskus puoltaa niitä.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on mahdotonta ilman ydinvoimaa. Ministerin lausunto on selvästi ristiriidassa hallitusohjelman, EU:n ilmasto- ja energiastrategian kanssa. Ministeri ei voi laukoa oman puolueensa ydinvoimavastaisia mielipiteitä edustaessaan maatamme kansainvälisillä areenoilla”, Marttinen sanoo.

Komissio julkaisi toukokuussa 2018 kestävän rahoituksen paketin, jolla on määrä edistää vastuullista ja ympäristön kannalta kestävää sijoitustoimintaa. Kestävien sijoitusten kriteeristöllä yhdenmukaistetaan ympäristön kannalta kestävien sijoitusten vaatimukset. Näin sijoittajia autetaan valitsemaan kestäviä sijoituskohteita. Komission asettama tekninen asiantuntijaryhmä TEG ehdotti raportissaan ydinvoiman jättämistä kriteeristön ulkopuolelle. Kyseisellä linjauksella olisi kielteisiä vaikutuksia ydinvoimasektorin mahdollisuuksiin saada rahoitusta investointeihin.

”Ministeriemme on tehtävä kaikkensa, jotta ydinvoima ei tipahda kestävän rahoituksen kriteerien ulkopuolelle. Suomen kanta on eduskunnan kannan mukaisesti, että kriteeristössä on pyrittävä teknologianeutraaliuteen ja parhaiden ratkaisujen etsimiseen markkinoilta. Ilmastopolitiikan kannalta ydinvoiman sulkeminen ulos olisi karmea virhe”, Marttinen sanoo.

Kokoomuksen ympäristövaliokunnan jäsenet Matias Marttinen, Saara-Sofia Sirén, Heikki Vestman, Sari Multala ja Mari-Leena-Talvitie ovat jättäneet aiheesta kirjallisen kysymyksen.