Kakkostien kehittäminen Porissa on sisällytettävä valtion budjettiin

Satakunnan saavutettavuuden vahvistaminen on yksi maakuntamme keskeisiä edunvalvonnan kärkiä. Sujuvat liikenneyhteydet ovat elinehto elinkeinoelämälle ja kaikille Satakunnassa asuville.

Saimme myönteisiä uutisia tammikuussa, kun Väylävirasto julkaisi ensimmäisen investointiohjelman seuraavien kahdeksan vuoden tie- ja ratainvestoinneista. Suunnitelmaan sisältyy 60 miljoonan euron hanke valtatie 2:n kehittämisestä Porin keskustan kohdalla. Hankkeessa keskustan halki kulkeva osuus kakkostiestä rakennettaisiin nelikaistaiseksi ja eritasoliittymiä parannettaisiin. Hankkeen suunnittelu on valmistumassa tämän vuoden aikana, joten rakentaminen voidaan käynnistää jo ensi vuonna, jos hankkeen rahoitus turvataan.

Hankkeen toteuttamiselle on vahvat perusteet. Tie on raskaasti liikennöity ja ruuhkautuu nykyisin helposti. Hankkeen myönteiset vaikutukset kakkostien ja kasitien liikenneturvallisuuteen, meluhaittoihin ja palveluiden saavutettavuuteen olisivat merkittävät. Myös Porin alueen teollisuus ja sen tarvitsema raskas liikenne hyötyisivät tien nelikaistaisuudesta.

Kun hanke on nyt sisällytetty Väyläviraston investointiohjelmaan, on ehdottoman tärkeää saada se etenemään nopeasti kohti toteutusta. Hankkeen suunnittelu on vielä kesken, joten ensi vuoden budjetti on ensimmäinen hetki, jolloin investoinnille voitaisiin varata rahoitus valtion kassasta. Hankkeen tärkeyden vuoksi tämän päätöksen lykkääntyminen ensi hallituskaudelle ei ole toivottavaa.

Toivon vakaasti, että maamme hallitus kokee tämän Satakunnalle tärkeän hankkeen arvokkaana ja ottaa sen mukaan ensi vuoden budjettiin. Kauan kaivattu kakkostien kehittämistyö saataisiin näin käyntiin. 

Tarvittavat päätökset investoinnin rahoittamisesta voidaan tehdä keväällä hallituksen kehysriihessä.

Mielipidekirjoitus julkaistu Satakunnan Kansassa 10.2.2022.