Kakkostien kehittämiselle vahvat perusteet

Olemme saaneet lukea viime vuosina useista merkittävistä teollisuuden investoinneista Satakunnan alueelle. Investointien myötä erityisesti Porin ja Harjavallan välinen liikenne tulee kasvamaan edelleen merkittävästi. Käytännössä investoinnit tarkoittavat lisää raskasta liikennettä sekä työmatkaliikennettä valtatie kakkoselle.

Alueen liikennöinnin kasvamiseen on vastattava merkittävien liikenneyhteyksien kehittämisellä. Erityisesti kakkostiella tapahtuvan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta on parannettava.

Ensimmäinen suurempi investointi kakkostien kehittämiseksi on tien nelikaistaistaminen Porin keskustassa. Tien suunnittelu on parhaillaan käynnissä. Tien parantaminen sujuvoittaisi satamaan suuntautuvaa liikenteen kulkua ja vähentäisi tien ruuhkautumista. Porin keskustan investointi on käynnistettävä ja varattava 60 miljoonan euron määräraha viipymättä sen jälkeen, kun suunnittelutyöt valmistuvat.

Toisena merkittävänä kehityskohtana on kakkostien kehittäminen Huittisissa. Suunnitelmissa on sekä Mommolan että Sahkon eritasoliittymien parantaminen. Investoinnit tekevät Huittisten solmukohdasta liikenteelle turvallisemman ja sujuvamman. Investoinnit on toteutettava jo lähivuosina.

Porin ja Harjavallan välisen liikenteen kasvun vuoksi on myös perusteltua, että kakkostien nelikaistaistamisen suunnittelu aloitetaan aina Harjavaltaan saakka. Nykyinen tie ei riitä vastaamaan kasvaviin liikennemääriin. Raskaan liikenteen kuljetukset kasvavat Lounais-Suomessa muuta maata nopeammin, mikä myös puoltaa tien parantamista.

Tien muuttaminen nelikaistaiseksi helpottaisi alueen ihmisten työssäkäyntiä ja tekisi tiestä myös raskaalle liikenteelle sopivamman. Nelikaistamisen aloittamiseksi tehtävä suunnittelu tulee aloittaa vielä tämän hallituskauden aikana.

Alueemme tieverkon laadun on oltava riittävä vastaamaan Satakuntaan suuntautuvien investointien tarpeisiin. Kakkostien kehittäminen on välttämätön edellytys kasvua ja elinvoimaa luoville investoinneille sekä ihmisten sujuvalle arjelle.

Kolumni on julkaistu Satakunnan Viikossa 28.9.2022