Kansanedustaja Marttinen vaatii hallitusta käynnistämään Kokemäki–Rauma-henkilöjunaliikenteen

Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) vaatii hallitukselta toimia henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi Kokemäki–Rauma-yhteysvälillä. Radan varren kunnat julkaisivat tiistaina selvityksen liikenteen käynnistämisestä. Marttisen mukaan kysymys on erittäin ajankohtainen tällä hetkellä, sillä hallitus on neuvottelemassa VR:n kanssa sopimusta junaliikenteen ostoista vuosille 2022–2030.

”Henkilöjunaliikenne vahvistaisi merkittävästi koko Etelä-Satakunnan saavutettavuutta ja lisäisi mahdollisuuksia opiskelu-, työ- ja vapaa-ajan matkustamiseen. Tarvittavat selvitykset liikenteen käynnistämisestä on myös tehty. Hallituksen on sisällytettävä Rauman-liikenne uuteen ostoliikennesopimukseen, josta hallitus tekee päätöksen lähiaikoina”, Marttinen sanoo.

Marttinen muistuttaa, että liikenteen käynnistämisen kustannukset ovat hyvin maltilliset, noin 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Marttisen mukaan kyse on ennen kaikkea hallituksen poliittisesta tahdosta tukea Rauman seudun ja Keski-Satakunnan kehitystä.

”Rauman liikennemäärät on arvioitu jopa suuremmiksi mitä joillain yhteysväleillä, joita valtio jo nykyisellään tukee. Mitään järkiperustetta sille ei ole, miksi Rauma–Kokemäki-yhteysväliä ei sisällytettäisi sopimukseen”, Marttinen huomauttaa.

Marttisen mukaan hallituksella on nyt paikka osoittaa, että se haluaa tukea Satakunnan parempaa saavutettavuutta.

”Hallituksen ja VR:n välinen ostoliikennesopimus määrittelee liikennöitävät reitit vuoteen 2030 saakka. Jos Kokemäki–Rauma-yhteyttä ei nyt sisällytetä ostoliikennesopimukseen, menevät ovet henkilöjunaliikenteen avaamiselle kiinni vuosiksi. Henkilöjunaliikenne Raumalta Kokemäelle pitää siksi käynnistää nyt”, Marttinen päättää.