Kansanedustaja Marttinen vaatii hallitusta puolustamaan ydinvoiman asemaa EU:ssa

Kansanedustaja (kok.) ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Matias Marttinen vaatii hallitusta puolustamaan ydinvoiman asemaa EU:ssa valmistelussa olevassa kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmässä. 

Järjestelmässä määritetään, mitkä energiamuodot luokitellaan ilmasto- ja ympäristövaikutuksistaan kestäviksi. Sääntely vaikuttaa merkittävästi siihen, miten erilaiset energiantuotantomuodot saavat rahoitusta tulevaisuudessa. 

Ydinvoiman asema asian valmistelussa on kiistanalainen. Marttisen mukaan ydinvoiman tippuminen uuden luokittelujärjestelmän ulkopuolelle olisi Suomelle katastrofi ja heikentäisi ydinvoiman tulevaisuudennäkymiä merkittävästi. Marttinen on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. 

”Suomen sähköstä yli kolmannes tuotetaan ydinvoimalla. Se on Suomelle elintärkeä energiamuoto. Valtioneuvoston tulee valmistelussa asettua yksiselitteisesti tukemaan ydinvoiman sisällyttämistä kestävän rahoituksen energiamuotojen piiriin”, Marttinen vaatii.

Ydinvoiman asema uudessa luokittelujärjestelmässä on herättänyt huolta myös muissa jäsenvaltioissa. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin johdolla seitsemän EU-maata lähestyi jo maaliskuussa komissiota kirjeellä, jossa jäsenmaat vaativat ydinvoiman merkityksen tunnustamista. Suomi ei ollut kirjeessä allekirjoittajana. Marttinen hämmästelee Suomen hallituksen passiivista toimintaa ydinvoiman puolustamisessa.

”Tämä herättää kysymyksen, tukeeko Suomen hallitus ylipäänsä maallemme elintärkeän ydinvoiman sisällyttämistä kestävän rahoituksen kokonaisuuteen”, Marttinen sanoo.

Komissio teetti tutkimuksen ydinvoiman kelpoisuudesta kestävän rahoituksen energiamuotoihin, jossa osoitettiin sen olevan linjassa luokittelujärjestelmän ympäristö- ja ilmastotavoitteiden kanssa. Marttinen muistuttaa, että ydinvoima on hiilivapaa ja ilmastoystävällinen energiamuoto. Hänen mukaansa ydinvoiman vastustaminen ei perustu järkisyihin.

”Ydinvoima on aivan keskeinen keino ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Jo nykyisellään ydinvoima on selkeästi suurin vähäpäästöisen sähkön lähde ja tulevaisuudessa sen merkitys kasvaa entisestään. Sen tulevaisuuden turvaaminen Suomessa ja Euroopassa vaatii päämäärätietoista edunvalvontaa yhdessä samanmielisten EU-maiden kanssa”, Marttinen huomauttaa.

”Suomen hallituksen kanta ei voi jäädä asiassa epäselväksi. Valtioneuvoston pitää asettua yksiselitteisesti tukemaan ydinvoiman sisällyttämistä osaksi kestävän rahoituksen kokonaisuutta”, Marttinen päättää.