Kansankapitalismilla kohti vauraampaa Suomea

Osallistuin kahdeksan viikkoa kestäneisiin hallitusneuvotteluihin viime keväänä Säätytalolla talouspöydässä. 

Pitkien neuvotteluiden aikana keskityimme ennen kaikkea julkisen talouden säästötoimiin mutta kävimme myös lukuisia pohdintoja asiantuntijoiden kanssa siitä, miten yksityistä omistajuuden ja vaurauden kasvua voidaan edistää Suomessa. 

Pidän hienona, että Orpon hallitusohjelma tekee nyt Suomeen selkeää suunnanmuutosta valtiokapitalismista kansankapitalismiin. 

Asetimme keskeiseksi tavoitteeksi yksityisen omistajuuden vahvistamisen ja vastaavasti valtion roolin uudelleenarvioinnin omistajapolitiikassa. Hallitus edistää laajasti myös kilpailua markkinoilla purkamalla sääntelyä ja suitsimalla julkisten inhouse-yhtiöiden toimintaa.

Työtä meillä riittää valtavasti. Valtio on kasvanut Suomessa todella vahvaksi omistajaksi. Pelkästään valtion pörssiomistusten arvo Helsingin pörssissä on lähes 25 miljardia euroa. On hyvin poikkeuksellista, että valtio on keskeisenä omistajana pörssiyhtiöissä.  

Lisäksi valtion omistukset kattavat suuren määrän listaamattomia yhtiöitä, joista monet toimivat myös kilpailuilla markkinoilla. 

Eroavaisuudet omistajapolitiikassa jo pelkästään Ruotsiin ovat merkittävät – siellä valtion rooli omistajana on huomattavasti rajatumpi ja kohdistuu ennen kaikkea listaamattomiin valtionyhtiöihin. 

Valtion todella vahvaa roolia omistajana ryhdytään nyt pienentämään myymällä valtion omistuksia yhteensä neljällä miljardilla eurolla. Valtion on varmistettava, ettei se toiminnallaan syrjäytä yksityistä omistajuutta. 

Hallituskauden aikana on arvioitava valtion kaikkien omistusten tarpeellisuus ja intressi. Puoltaako finanssi-intressi valtion mukanaoloa listayhtiön omistajana sen sijaan, että valtio loisi tilaa laajemmalle yksityiselle omistajuudelle pörssissämme luopumalla osasta omistuksistaan?

Väitän, että piensijoittajan asema on huomioitu hyvin vahvasti hallitusohjelmassa. Tämä näkyy muun muassa piensijoittajien mahdollisuutena osallistua mahdollisiin valtionyhtiöiden osakeanteihin. 

Toiseksi osakesäästötilin kehittäminen jatkuu. Kansankapitalismi on vahvistanut Suomessa rooliaan viime vuosina. Osakesäästötilistä on tullut erittäin suosittu sijoittamisen väline, sillä tilejä on avattu jo yli 430.000 kappaletta. Tilistä on tullut erityisesti nuorten sijoittamisen väline.

Ensi vuodesta alkaen osakesäästötilin talletuskatto nousee 50 000 eurosta 100 000 euroon. Katon korotus on erinomainen asia piensijoittajille, mutta työtä on jatkettava, jotta talletuskatosta voidaan luopua kokonaan tulevina vuosina. 

Samalla osakesäästötilin sijoituskohteita tulee laajentaa kattamaan esimerkiksi sijoitusrahasto-osuudet. Vaurastumisen polulle ei tarvita keinotekoisia esteitä.

Hallitus selvittää myös mahdollisuutta toteuttaa vastasyntyneiden osakesäästötili, jonne valtio tekisi ensisijoituksen jokaiselle syntyneelle lapselle.

Suomessa on käynnissä merkittävä asennemuutos vaurastumiseen. Siitä on kiittäminen erityisesti nuoria, jotka ovat innostuneet sijoittamisesta. Menestys ja vaurastuminen ei ole muilta pois, vaan koituu lopulta koko yhteiskuntamme hyväksi.

Kolumni julkaistu Viisas Raha -lehdessä 15.12.