Kokoomuksen Marttinen ja Autto: Rajut veronkorotukset dieselin hintaan on estettävä

Kokoomuksen kansanedustajat Heikki Autto ja Matias Marttinen vaativat Suomen hallitukselta selkeitä vaikuttamistoimia, jotta EU:n energiaverodirektiivin vaatimus yhdistää dieselin ja bensiinin verotasot poistettaisiin direktiivistä. Mikäli bensiinin verotusta ei lasketa, nousisi dieselin litrahinta 0,26€:lla, tarkoittaen yli 300 miljoonan euron vuosittaisia lisäkustannuksia suomalaiselle maantietavaraliikenteelle. Energiaverodirektiivin tiukennus on osa EU:n 55-valmiuspaketin (Fit for 55) toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on vähentää EU:n kasvihuonepäästöjä 55 % vuoteen 2030 mennessä.

”EU:n energiaverodirektiivin vaatimus pikkutarkasta sääntelystä kasvihuonepäästöjen saamiseksi laskuun on ongelmallinen. Pahimmillaan energiaverodirektiivi luo päällekkäistä sääntelyä ja nostaa raskaasti suomalaisen kuljetusalan kustannuksia. Pöydällä oleva esitys verotuksen pakkoharmonisoimisesta nostaisi dieselin litrahintaa noin 26 sentillä per litra. Tämä tulee estää Suomen kilpailukyvyn säilyttämisen nimissä”, vaatii Kokoomuksen verovastaava Matias Marttinen.

Kokoomusedustajat peräänkuuluttavat EU:n päästökaupan ja markkinatalousmekanismin toimintaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. He katsovat, ettei minkään yksittäisen teknologian tai polttoainemuodon suosiminen tai suitsiminen ole tarkoituksenmukaista, vaan tärkeintä ovat kustannustehokkaat toimet päästöjen vähentämiseksi. Ilmastonmuutosta tulee torjua edustajien mielestä Suomen talouden kilpailukyky turvaten ja logistiikkakustannuksia kasvattamatta.

”Toimivassa markkinataloudessa poliitikot eivät valitse voittajia ja häviäjiä, vaan asettavat lainsäädäntöraamit ja tavoitteet. Järkevä, teknologianeutraali lähestymistapa saavutetaan parhaiten päästökaupalla. Päällekkäissääntelyä ei tarvita”, toteaa Kokoomuksen liikennevaliokuntavastaava Heikki Autto.

Edustajat peräänkuuluttavat myös mahdollisuutta EU-maille jatkaa ammattidieselin käyttöä, eli alemman verokannan soveltamista ammattiliikenteelle. Energiaverodirektiivin hyväksyminen nykyisessä muodossaan poistaisi mahdollisuuden tähän. Kokoomusedustajat painottaisivat päästövähennyksissä uuden teknologian käyttöönottoa ja ajoneuvokannan uusiutumista polttoaineveronkorotuksien sijaan.