Kokoomuksen Marttinen ja Lepomäki: Hallitus ajaa rahastoyhtiöiden toimintoja pois Suomesta

Valtiovarainvaliokunta on käsitellyt tuloverolakiin lisättävää säännöstä, jonka mukaan Suomeen yleisesti verovelvollisena pidettäisiin ulkomaista yhteisöä, jos ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Lainmuutoksella korjataan ongelma, jossa merkittävistäkään Suomeen liittyvistä siteistä huolimatta ulkomaista yhteisöä ei ole voitu katsoa Suomessa yleisesti verovelvolliseksi.

Valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenten Matias Marttisen ja Elina Lepomäen mukaan esitykseen sisältyy kuitenkin vakava valuvika, joka on pakottamassa ulkomaisia sijoitusrahastoja hallinnoivat palveluyhtiöt siirtämään toimintansa pois Suomesta niille syntyvän epäselvän verotuksellisen aseman vuoksi.

”Kotimaiset sijoitusrahastot eivät maksa tulostaan veroa lainsäädännön perusteella. Niiden verokohtelu ei muutu lainmuutoksen myötä. Sen sijaan uusi sääntely iskee Suomesta käsin hallinnoituihin ulkomaisiin rahastoihin, joille voi syntyä yleinen verovelvollisuus Suomeen”, Marttinen toteaa.

”Epävarmuus verotuskohtelusta uhkaa siirtää rahastojen hallintoyhtiöiden toimintoja pois Suomesta. Sijoitusrahastojen osalta esitys ei siten kasvata verotuottoja, vaan päinvastoin johtaa sekä rahoitusalan työpaikkojen että verotulojen menetyksiin Suomessa. Riski on, että yhtiöt siirtävät ulkomaisten rahastojen hallinnoinnin lisäksi myös suomalaisten rahastojen hallinnoinnin muualle. Samalla suomalaisen pääomamarkkinan toiminta heikkenee”, Lepomäki toteaa.

Edustajien mukaan hallitus on toimimassa omaa hallitusohjelmaansa vastaan.

”Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on julistettu tavoitteeksi kehittää kotimaisia pääomasijoitusmarkkinoita. Nyt hallitus toimii täysin päinvastaisesti ja heikentää kotimaisesti hallinnoitujen ulkomaisten sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen toimintaedellytyksiä Suomessa”, Marttinen sanoo.

Marttinen ja Lepomäki ovat jättäneet vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön, jossa he vaativat, että sijoitus- ja vaihtoehtorahastot jätetään sääntelyn ulkopuolelle kuten esimerkiksi Hollannissa ja Irlannissa on toimittu.

”Pysyvä rahastopoikkeus on valmisteltava pikaisesti ja tuotava eduskunnan käsittelyyn, jotta lainmuutos ennätetään tehdä kahden vuoden siirtymäajan aikana. On järjetöntä säätää sellaista verolainsäädäntöä, joka kannustaa yrityksiä siirtämään toimintojaan pois Suomesta”, Lepomäki toteaa.

Valtiovarainvaliokunnan mietintö (VaVM 33/2020) ja Kokoomuksen vastalause: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/VaVM_33+2020.aspx