Kokoomuksen Mykkänen ja Marttinen paikallisen sopimisen työryhmän takkuavasta työstä: “Hallituksen on ratkaistava asia lakimuutoksin”

Hallituksen kolmikantaisen paikallisen sopimisen työryhmän oli antaa esityksensä keskiviikkona 3.3. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan työryhmä ei ole pääsemässä yksimielisyyteen edes esityksestä, johon jäsenet jättäisivät eriäviä mielipiteitä. 

Hallitus on sitoutunut edistämään paikallista sopimista hallitusohjelman mukaisesti. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toivoo hallitukselta ratkaisuja.

“Viimeisimpien kyselytutkimusten mukaan sekä yrittäjien, että työntekijöiden enemmistö kannattavat paikallisen sopimisen lisäämistä. Työpaikoilla on vahvaa molemminpuolista luottamusta. Jos työmarkkinakeskusjärjestöillä ei kerta kaikkiaan ole valmiutta luottaa jäseniinsä, hallituksen on ratkaistava asia lakimuutoksin.”, sanoo Mykkänen.

Työryhmän sovun esteenä on ammattiliittojen vaatimus luottamusmiespakosta. Luottamusmiespakko tarkoittaa, että paikallisen sopimisen neuvotteluosapuolena voisi toimia vain ammattiyhdistykseen kuuluva luottamusmies, vaikka kukaan muu henkilökunnan jäsenistä ei olisi ammattiyhdistyksen jäsen.

“Työntekijöiden neuvotteluaseman turvaamiseen on muitakin keinoja kuin työntekijöiden ja yritysten jakaminen markkinoilla kahteen kastiin. Luottamusmiespakolla ei saa luoda estettä kasvulle ja järjestäytymisvapautta kunnioittavalle sopimiselle”, toteaa kansanedustaja Matias Marttinen.

Kokoomus on ehdottanut reilua paikallisen sopimisen lisäämistä vaihtoehtobudjetissa. Vähimmäisehdot turvattaisiin, valvontaa tiukennettaisiin ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia lisättäisiin. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan paikallisen sopimisen lisääminen kasvattaisi työllisyyttä ja tuottavuutta.

“Koronan jälkeen suomalaiset työmarkkinat on saatava toimimaan ja talous kasvamaan. Nopea keino olisi hyväksyä eduskunnassa Marttisen lakialoite järjestäytymättömien yritysten paikallisen sopimisen kielloista. 50 000 yrityksen ja näiden työntekijöiden tilanne helpottuisi heti,” Mykkänen ehdottaa.

“Työmarkkinakentästä on kuulunut viime aikoina moitteita siitä, ettei työllisyysvaikutuksista kyetä saamaan selviä tuloksia tutkimuksissa. Toivon edunvalvontajärjestöjen kuitenkin myös huomaavan, että Suomessa on Pohjoismaiden heikoin työllisyystilanne ja lähes maailman jäykimmät työmarkkinat. Työpaikkojen paikalliset olosuhteet pitää pystyä huomioimaan paremmin, jos haluamme lisää työtä”, kokoomuksen Marttinen sanoo.

“On kestämätön tilanne, että lailla rajoitetaan järjestäytymättömien yritysten sopimisvapautta. Järjestelmä on kansainvälisestikin katsottuna poikkeuksellinen. Kun valtionvarainministeriö ja muut maan parhaat talousajattelijat ehdottavat välttämättömiä uudistuksia kasvun parantamiseksi, tarkoitetaan esimerkiksi paikallisen sopimisen lisäämistä”, Marttinen päättää.