Kokoomuksen Tolvanen, Marttinen ja Heikkinen: Radiolähetysten kuuluvuus autoissa on turvattava

Kokoomuksen liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenet Kari Tolvanen, Matias Marttinen ja Janne Heikkinen vaativat liikenne- ja viestintäministeriötä valmistelemaan uudelleen televiestintää koskevan lakiehdotuksen. Edustajien mukaan lakiluonnos johtaa tilanteeseen, jossa uusissa autoissa ei ole enää mahdollista kuunnella kotimaisia radiokanavia. Edustajat ovat tänään jättäneet kirjallisen kysymyksen, jossa peräänkuulutetaan suomalaisten FM-lähetysten kuuluvuutta myös uusissa autoissa.

– Yli 70 prosenttia suomalaisista kuuntelee radiota päivittäin. Suomalaiset radiot tarjoavat monipuolisia sisältöjä ihmisten käyttöön ja ovat tärkeä osa monipuolista mediaa. Perinteiset, Suomen oloissa toimivat FM-lähetykset tulee meidän mielestä ehdottomasti turvata, Tolvanen toteaa.

Direktiivin mukaan uusissa autoissa on oltava maanpäällinen digiradiovastaanotin. Käytännössä direktiivin vaatimaa tekniikkaa ei käytetä Suomessa radiolähetyksiin. Marttinen näkee direktiivissä isoja ongelmia suomalaisten radiokanavien kannalta.

– Suomessa radiolähetykset hoidetaan FM-teknologian avulla. Lähetykset kattavat käytännössä koko maan. Jos liikenneministeriön esitys etenee näin, uusissa käyttöön otettavissa autoissa ei ole enää mahdollista kuunnella kotimaisia radiokanavia. Esitys on nykymuodossa järjetön ja se on valmisteltava uudelleen, Marttinen vaatii.

– Ongelman ratkaiseminen on täysin hallituksen käsissä, sillä direktiivi ei estä Suomea säätämästä lisävaatimuksia lakiin, joilla suomalaisten radiokanavien kuuluvuus turvataan uusissa autoissa, toteaa Tolvanen.

Janne Heikkinen muistuttaa, että valtioneuvosto on juuri myöntänyt uudet radiotoimiluvat seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Heikkinen näkee, että hallituksen esitys sellaisenaan on ristiriidassa lupien myöntämisen kanssa.

– On todella ongelmallista, jos hallitus on esittämässä täysin päinvastaista lainmuutosta, joka sivuuttaa FM-lähetykset täysin. Luvat perustuvat FM-lähetystekniikkaan, joten radiotoimijat investoivat siihen vielä pitkän ajan. Suurin osa suomalaisista kuuntelee radiota autoissaan, eikä sitä tule kampittaa lainsäädännöllä, Heikkinen päättää.