Korkeakoulutuksen asema Rauman seudulla vahvistuu merkittävästi

Korkeakoulutuksen kehittäminen Rauman seudulla on alueemme elinvoiman kannalta välttämätöntä. Panostamalla korkeakoulutukseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen panostamme myös koko Suomen tulevaisuuteen.

Rauman seudulle saatiin viime viikolla hienoja uutisia korkeakoulutuksen saralta. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta valmistelee myös kansainvälisellä tasolla täysin ainutlaatuisen maisteriohjelman perustamista.

Rauman seutu on valikoitunut maisteriohjelman keskeiseksi yhteistyöalueeksi, koska alueella on monia merkittäviä elintarvikealan ja metsäsektorin toimijoita. Ohjelma tulee painottumaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kysyntä alan osaajille on kova.

Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa on Rauman seudulle ja samalla koko Satakunnalle erittäin merkittävä asia ja parantaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen asemaa alueella. Samalla alueen yritysten edellytykset osaavan työvoiman rekrytoimiseksi vahvistuvat, kun maisteriohjelman opiskelijoita siirtyy harjoitteluun alueemme yrityksiin.

Koulutusohjelma tulee rakentumaan hyvin tiiviin yritys- ja työelämäyhteistyön varaan. Rauman seutu on koulutusohjelmalle erinomainen yhteistyöalue myös siksi, että alueen jo vahvan elinkeinoelämän lisäksi alueelle on suunnitteilla merkittäviä vihreän siirtymän investointeja.

Samalla alueen yritykset saavat uusia mahdollisuuksia tutkimuksen, yritysten toiminnan kehittämisen ja innovaatioiden saralla ja opiskelijat saavat tukea omaan urapolkuun.

On erittäin hienoa, että korkeakoulutuksen edellytyksiä Rauman seudulla päästään taas parantamaan. Tämän hankkeen eteen on tehty töitä jo pitkään.

Määrätietoista työtä korkeakoulutuksen aseman vahvistamiseksi alueellamme on jatkettava. Aloituspaikkojen lisääminen on tarpeellista, mutta lisäksi on panostettava myös opetuksen laadun kehittämiseen ja juuri elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiseen.

Kolumni julkaistu UutisRaumassa 2.7.