Korkeakoulutuksen asema Rauman seudulla vahvistuu

Laadukas korkeakoulutus ja koulutustason nosto ovat avainasemassa Suomen tulevaisuuden menestyksessä. Nuoret tarvitsevat lisää opiskelupaikkoja ja Suomi lisää osaajia.

Muutama viikko sitten saimme Satakuntaan positiivisia uutisia, kun opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti aloituspaikkojen lisäämisestä Turun yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksella ja Satakunnan ammattikorkeakoulussa.

Hallitus päätti viime syksyn budjettiriihessä korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisestä koko maassa noin 41 miljoonan euron edestä. Erittäin vaikeasta taloustilanteesta huolimatta hallitus investoi merkittävästi korkeakoulutukseen, ja tämä luo edellytyksiä talouskasvulle sekä osaamistason ja työllisyysasteen nousulle.

Nyt tehdyt lisäpanostukset on kohdistettu keskeisissä hyvinvointiyhteiskunnan palveluissa tarvitsemien osaajien, joista nykyisellään on pulaa, kouluttamiseen. Aloituspaikkoja on lisätty mm. varhaiskasvatuksen opettajien, sairaanhoitajien ja bioanalyytikoiden koulutuksiin.

Turun yliopisto sai yhteensä 60 uutta aloituspaikkaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen vuosille 2024–2026 ja tämän myötä aloituspaikat Turun yliopiston Rauman kampuksella kasvavat. 

Lisäaloituspaikat ovat erinomainen asia alueemme elinvoimalle ja myös vahva osoitus onnistuneesta edunvalvonnasta Satakunnan puolesta. Nyt on huolehdittava siitä, että mahdollisimman moni opiskelija jäisi Satakuntaan asumaan myös opintojen jälkeen.

Opiskelijamäärän kasvu Rauman kampuksella on myös erittäin tärkeää kampuksen tulevaisuuden kannalta. Kampuksen toiminnan jatkoon on liittynyt vuosien mittaan paljon epävarmuuksia, mutta tämä päätös vahvistaa korkeakoulutuksen asemaa Raumalla. 

Laadukas koulutus tarvitsee edelleen panostuksia, mutta nyt tehty päätös on tärkeä askel oikeaan suuntaan.

Kolumni julkaistu UutisRaumassa 20.3.