Maakuntavero kiristäisi työnteon ja eläkkeen verotusta

Verotus on perinteinen debatin aihe eduskunnassa. Se myös jakaa vahvasti mielipiteet vasemmiston ja oikeiston välillä. Olen vahvasti sitä mieltä, että Suomessa työnteon verotus on aivan liian kireää.

Kireä työn verotus ei ole vain suurituloisten ongelma, vaan kohdistuu jo aivan tavallisiin palkansaajiin. Reilun 3000 euron kuukausituloilla 100 euron lisätuloista lähes puolet menee veroihin.

Tupakkaa verotetaan ankarasti, jotta tupakointi vähenisi. Miksi ihmeessä kuitenkin myös työtä verotetaan ankarasti? Juuri työtä tarvitaan Suomeen kaikin keinoin lisää!

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa veronkevennykset ovat keskeisessä roolissa. Olemme halunneet tuoda hallitukselle vaihtoehdon, jolla työnteosta palkitaan. Vaihtoehtobudjettimme jättäisi tuloista enemmän käteen niin yrittäjälle, palkansaajalle kuin eläkeläisellekin.

Kohdistamme työn verotukseen jopa 800 miljoonan euron kevennyksen. Vastapainona kiristämme haittaveroja, kuten tupakan verotusta. Kokonaisuutena verotus kevenee yli puoli miljardia euroa.

Suomessa verotaso on koko Euroopan kireimpien joukossa. Tällä on luonnollisesti vaikutusta siihen, millainen ostovoima palkansaajalla tai eläkeläisellä on, ja millaiset ovat mahdollisuudet kuluttaa tai säästää tulevaisuutta varten.

Suomen verojärjestelmän keskeisin ongelma on kireä työn verotus, kuten asiantuntijat ovat todenneet. Yhtälöön sopii erittäin huonosti se, että hallitus valmistelee parhaillaan Suomeen täysin uutta verotuksen tasoa eli maakuntaveroa.

Hallitus päätti käynnistää maakuntaveron valmistelun, vaikka asiaa perinpohjaisesti selvittänyt maakuntaverokomitea tuli johtopäätöksissään täysin päinvastaiseen kantaan eikä nähnyt perusteita veron käyttöönotolle. Osallistuin Kokoomuksen edustajana maakuntaverokomitean työhön.

Maakuntavero on massiivinen muutos verojärjestelmään. Nykyisellään verotusoikeus on valtiolla, kunnilla ja seurakunnilla. Maakuntavero tarkoittaisi, että myös uudet hyvinvointialueet verottaisivat tulevaisuudessa suomalaisten ansiotuloja. Veron käyttöönottoon liittyy isoja riskejä, jotka on hyvä avata.

Ensimmäiseksi maakuntavero kytkee yhteen nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ja ansiotulojen verotuksen, joka on jo valmiiksi kireää Suomessa. Uusilla hyvinvointialueilla on jatkossa kasvava paine kiristää maakuntaveroa.

On käytännössä varmaa, että työnteon ja eläkkeiden verotus kiristyy tulevaisuudessa, mikäli maakuntavero otetaan käyttöön. Se merkitsee heikkenevää ostovoimaa ja huonompia kannustimia työntekoon.

Uusi verotaso johtaa verotuksen yhä suurempaan jakautumiseen maan sisällä. Monessa pienemmässä maakunnassa paine kiristää veroa on suurempi kuin sellaisissa väkirikkaissa maakunnissa, joissa työikäisen väestön suuremman määrän vuoksi myös veronmaksupohja on parempi. Maakuntaveroprosenttien erot voivat kasvaa suuriksi eri alueiden välillä.

Hallitus on vakuutellut, ettei verotus kokonaisuudessaan saa nousta maakuntaveron myötä. Sen ministerit ovat jättäneet sanomatta, miten lupaus käytännössä toteutetaan. Valtiolla kun ei ole työkaluja kontrolloida kuntien ja alueiden verotuksen muutoksia yhteen. Yhtälö on vaikeasti hallittava ja johtaa suomalaisten verotaakan kasvuun entisestään.

Hallitus päätti kesäkuussa aloittaa maakuntaveron valmistelun. Syksyn aikana ääni päähallituspuolueiden SDP:n ja keskustan johdossa on kuitenkin muuttunut kriittisemmäksi. Vaikka pääministeri Marin on puolustanut veroa voimakkaasti julkisuudessa, on muu SDP:n puoluejohto tullut kriittisemmäksi veroa kohtaan. Samoin monet keskustan kansanedustajat ovat kritisoineet veroa voimakkaasti. 

On mielenkiintoinen kysymys, miksi hallitus ylipäätään edelleen valmistelee veron käyttöönottoa, vaikka viestivät ulospäin kritiikkiään sitä kohtaan. Puheet voitaneen laskea lähinnä vaalipuheiksi aluevaalien alla. 

Maakuntaveron valmistelu on syytä keskeyttää viipymättä. Veron käyttöönottoa eivät kannata suomalaiset eivätkä verotuksen asiantuntijat. Hallitus puhuu kauniisti asiantuntijatiedon merkityksestä. Nyt on paikka noudattaa asiantuntijatietoa ja lopettaa haitallisen veron valmistelu.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 4.12.2021.