Maatalouden toimintaedellytyksiin on panostettava 

Kestävä ja pitkäjänteinen maatalousyrittäjyys ja maataloustuotanto ovat elintärkeitä niin Satakunnalle kuin koko Suomelle. Satakunnassa alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden merkitys on kasvavan suuri. Maatalouden edellytyksistä huolehtiminen tukee niin alueemme kasvua kuin koko Suomen huoltovarmuuden tilaa.

Vakavasti syventyneen maatalouskriisin ratkaisemiseksi tarvitaan nyt nopeita toimia. Työnsä aloittavan hallituksen hallitusohjelmassa maataloustuotannon vakava tilanne on huomioitu. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tällä kaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia. Tämä linjaus on erittäin tärkeä. 

Olen viimeisten vuosien aikana vieraillut lukuisilla tiloilla Huittisten seudulla ja nähnyt, kuinka seudulla on investoitu maataloustuotannossa tulevaisuuteen. Tätä eteenpäin katsovaa näkymää tuotannon harjoittamisen jatkuvuudesta tulee vahvistaa. Hallitusohjelmaan saimme kirjattua maatalouden tasausvarauksen korotuksen, joka tukee tilojen mahdollisuuksia uusien investointien tekemiseen.

Maatalouden kannattavuudesta huolehtiminen on edellytys suomalaisen ruoantuotannon jatkumiselle. Tästä esimerkkinä alkavalla kaudella hallitus tulee valmistelemaan Suomeen kotimaisen ruoantuotannon pitkän aikavälin strategian. Suomeen on rakennettava polku kestävälle ja kannattavalle maatalouspolitiikalle.

Maatalouden edellytyksiä on huomioitu hallitusohjelmassa myös muun muassa tila- ja pienteurastamojen toimintaedellytyksien parantamisella sekä tilamyynnin helpottamisella. Tämän lisäksi teiden kuntoon tullaan panostamaan merkittävästi. Tieverkon kunnossapitäminen on välttämätöntä, jotta raaka-aineet ja tuotteet saadaan tehokkaasti liikkumaan markkinoille.

Suomalaista maataloutta tulee kehittää tulevalla kaudella yhdessä maatalousyrittäjien kanssa kohti kestävämpää pohjaa. Kotimaisen maatalouden edellytysten ja kannattavuuden eteen tullaan tekemään vahvasti töitä niin eduskunnassa kuin Euroopan kentillä tulevan neljän vuoden ajan.

Kirjoitus julkaistu Lauttakylä-lehdessä 28.6.2023