Marttinen vetoaa puolustusministeri Niinistöön: ”Kumotkaa pääesikunnan päätös sulkea diabeetikot asepalveluksen ulkopuolelle”

Pääesikunta on antanut Diabetesliitolle tiedoksi päätöksen, jonka mukaan diabeetikot eivät voi enää jatkossa suorittaa vapaaehtoista asepalvelusta. Pääesikunnan linjaus merkitsee sitä, että vuonna 2001 alkanut diabeetikkojen asepalveluskokeilu päättyy. Tyypin 1 diabeetikolla on ollut mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisesti asepalvelukseen, mikäli sairauden hoitoa koskevat kriteerit ovat täyttyneet.

Valtiovarainministerin erityisavustajan ja Rauman kaupunginvaltuutetun Matias Marttisen mukaan pääesikunnan päätös vie suomalaista asepalvelusta harppauksen takaisin historiaan. ”Vetoan puolustusministeriin, että hän pyörtää pääesikunnan tekemän linjauksen ja mahdollistaa motivoituneille diabeetikoille palvelukseen astumisen jatkossakin”, toteaa Marttinen.

Marttinen suoritti vapaaehtoisen asepalveluksen 1-tyypin diabeteksen vuoksi Riihimäen Viestirykmentissä vuosina 2011-2012 ja kotiutui palveluksesta reservin vänrikkinä. Marttinen toimi lisäksi Reserviupseerikoulussa oman kurssinsa oppilaskunnan puheenjohtajana.

”Valtaosa diabeetikoista on suoriutunut palveluksesta hyvin eikä keskeyttämisessä verrattuna muihin asepalvelusta suorittaneisiin ole suurta eroa. Monet palvelukseen astuneista ovat suorittaneet myös johtajakoulutuksen. Palvelusturvallisuus on olennaisen tärkeää, mutta kokemukset diabeetikkojen asepalveluksesta puoltavat kokeilun jatkamista, eivät sen päättämistä”, painottaa Marttinen.

”Tuntuu järjettömältä, että samaan aikaan, kun monilla nuorilla miehillä motivaatio palvelukseen on aivan hukassa, suljetaan kategorisesti ovi heiltä, jotka ovat huippumotivoituneita ja halukkaita palveluksen suorittamiseen. Puolustusvoimat lähettää tässä tylyt terveiset diabetesta sairastaville nuorille”, toteaa Marttinen.

Marttinen huomauttaa, että puolustusministeri Niinistö tuki vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen diabeetikkojen mahdollisuutta varusmiespalvelukseen. Puolustusministeri Niinistö vastasi kirjalliseen kysymykseen keväällä 2018 toteamalla: ” Henkilökohtaisesti toivon, että diabeetikot voivat jatkossakin palvella isänmaataan varusmiespalveluksen suorittamalla.”

”Nyt ministerillä on mahdollisuus varmistaa, että diabeetikkojen vapaaehtoista asepalvelusta voidaan jatkaa”, toteaa Marttinen.

Kirjallisen kysymyksen vastaus diabeetikkojen asepalveluksesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_55+2018.pdf

Tiedote on uutisoitu Ilta-Sanomissa, Satakunnan Kansassa, Länsi-Suomessa, Yle Satakunnassa ja Radio Ramonassa.