Matias Marttinen vaatii hallitusta lisäämään Satakunnan korkeakoulupaikkoja elokuun budjettiriihessä

Satakunnan korkeakouluselvityksestä vastanneen Kalervo Väänäsen selvitysraportti esiteltiin tiistaina 15.6.2021. Selvityksessä tuodaan esiin nopeasti toteuttavissa olevia toimia, joilla korkeakoulutuksen asemaa voidaan vahvistaa Satakunnassa. Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen vaatii hallitusta tekemään tarvittavat päätökset jo elokuun budjettiriihessä, jotta Satakunnan korkeakoulutusta päästään kehittämään nopeasti.

”Korkeakoulutuksen vahvistaminen on yksi tärkeimmistä Satakunnan elinvoimaa lisäävistä toimista. On tärkeää, että koulutuspaikkoja ja uusia koulutusaloja voidaan lisätä nopeasti. Hallituksen on tehtävä päätökset selvitysmiehen esityksistä jo elokuun budjettiriihessä”, Marttinen vaatii.

Marttinen huomauttaa, että Satakunnan vahvistuva teollisuus ja uudet investoinnit lisäävät osaavan työvoiman tarvetta tulevaisuudessa. Marttisen mukaan tekniikan alan yliopistokoulutuksen lisäämiselle Satakunnassa on kaikki perusteet.  

”Selvityksestä ilmenee, että Satakunnan alueen talouskasvua rajoittaa erityisesti puutteet tekniikan alan yliopistokoulutuksessa. Tämä pitää korjata, jotta elinkeinoelämän kasvu ja osaavan työvoiman saanti turvataan Satakunnassa. Tekniikan kandikoulutus on aloitettava Porin yliopistokeskuksessa jo ensi vuonna”, Marttinen vaatii.

Selvityksessä viitataan myös Raumalla oleviin kehitysmahdollisuuksiin. Mahdollisuuksia nähdään erityisesti opettajankoulutuksen ja merenkulun saralla.

”Raumalla on vahva profiili korkeakoulutuksessa. Hallituksen on ensinnäkin tehtävä lainmuutokset harjoittelupäiväkotien toiminnan vahvistamiseksi ja varattava niille pysyvä rahoitus. Toiseksi on tärkeää käynnistää selvityksessä mainittu merenkulun englanninkielinen maisteriohjelma, mikä nostaisi Rauman myös merenkulun koulutuksen keskittymäksi Suomessa”, Marttinen sanoo.