Rauman kaupunginvaltuusto on päättämässä tänä kesänä neljän vuoden valtuustokauttaan. Uuden valtuuston jäsenet pääsevät ottamaan kantaa isoihin kaupunkia koskeviin asioihin – kaupungin talouden hoitoon, palveluiden turvaamiseen ja yritystoiminnan edistämiseen.

Päättäjien on katsottava myös muutamaa vuotta pidemmälle. Miltä haluamme, että rakas kotikaupunkimme näyttää seuraavalla vuosikymmenellä – 2030-luvulla?

Havaitsen jatkuvasti keskustellessani työssäni ihmisten kanssa, miten vahva imago Raumalla on ihmisten mielissä. Meidät tunnetaan paitsi vanhasta kaupungistamme ja rauman giälestä niin myös vahvasta teollisuudesta ja yritystoiminnasta sekä opettajankoulutuslaitoksestamme.

Meillä on siis poikkeuksellisen vahvat lähtökohdat kaupunkimme kehittämiseen.

Paikalleen ei ole varaa jäädä. Suurempien kaupunkien vetovoima on vahvaa. Kaupungit houkuttelevat erityisesti nuoria puoleensa. Väkiluvun väheneminen vaivaa Raumaa monen muun kaupungin tavoin.

Moni pienempi kaupunki on vaarassa luisua näivettymisen tielle tuossa kehityksessä.

Siksi kaikkien tehtävien päätösten tavoitteena pitää olla vahvistaa Rauman elinvoimaa ja kykyä houkutella uusia asukkaita.

Teollisuuden ja yritystoiminnan näkymät ovat Raumalla lupaavat. Rauman telakan tilauskirja takaa töitä seudulle vuosiksi eteenpäin, ja Metsä Fibren sahainvestointi vahvistaa metsäteollisuuden asemaa kaupungissamme. On tärkeää varmistaa, että valtion alushankinnat etenevät seuraavina vuosina. Moni niistä soveltuu rakennettavaksi juuri Rauman telakalla.

Vahvaa elinkeinopolitiikkaa on jatkettava, jotta Rauma voi kilpailla noususta Suomen yritysystävällisimmäksi kunnaksi. Uskon, että nykyinen hopeasija on täysin mahdollista muuttaa kultaiseksi.

Heikko saavutettavuus on Rauman keskeinen ongelma. Olemme kohtalaisen lähellä Turkua, Tamperetta ja pääkaupunkiseutua, mutta heikkojen yhteyksien vuoksi olemme jääneet osin näiden kaupunkien kasvun ulkopuolelle.

Siksi Raumaa on sidottava lähemmäs näitä kasvavia kaupunkeja sekä tie- että raideyhteyksin. On erittäin tärkeää, että Rauman kaupungin ajama ja valmistelema hanke henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä uudelleen Tampereelle voi toteutua. Hankkeella on vahvat perusteet. Tarvitsemme enää liikenneministeriön puoltoa hankkeelle.

Sujuvat liikenneyhteydet suurempiin kaupunkeihin mahdollistaisivat asumisen ja etätyön Raumalla, vaikka työpaikka sijaitsisi Turussa tai Tampereella. Yhteydet tukevat myös matkailun kehittämistä ja turistien matkustamista Raumalle.

Vahva koulutus on tärkeä osa Rauman vetovoimaa. Monipuolisten koulutusmahdollisuuksien lisäksi Rauman on tavoiteltava koulutuksen ja tutkimuksen huippua vahvuusalueillaan. Näistä hyviä esimerkkejä ovat opettajankoulutuslaitoksen toiminta ja pikkunorssipäiväkoti sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun merilogistiikan tutkimuskeskus, joka vahvistaa koko meriklusterin asemaa Raumalla.

Koulutusvienti ja kansainväliset opiskelijat ovat Raumalle iso mahdollisuus paitsi opiskelijoina niin myös tulevina työntekijöinä ja kaupungin asukkaina.

Rauman vetovoiman vahvistaminen edellyttää vahvaa edunvalvontaa, jotta meille tärkeät hankkeet myös toteutuvat. Yhteistyö Raumalla eri tahojen kanssa on erittäin tiivistä ja se myös yksi syy, miksi moni ajamistamme hankkeista on toteutunut.

Kansanedustajana tehtäväni on ennen kaikkea huolehtia siitä, että Rauman kehityksen kannalta tärkeät hankkeet näkyvät ja kuuluvat eduskunnassa. Tätä työtä teen joka päivä täydestä sydämestäni.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 2.5.2021.