Nopea valtatie kahdeksan vaatii kahden maakunnan yhteistyötä

Talouden näkymät ovat olleet vahvoja Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa viime vuosina. Länsirannikolle on tehty satojen miljoonien investoinnit. Työllisyys on vahvistunut erityisesti meriteollisuudessa ja autoteollisuudessa.

Valtatie kahdeksan on Varsinais-Suomen ja Satakunnan keskeisin väylä. Vahvan kasvun myötä liikennemäärät kasvavat maakunnissamme selvästi muuta maata nopeammin. Pääväylämme valtatie kahdeksan taso ei ole pysynyt kasvaneiden liikennemäärien mukana.

Lounais-Suomella on merkittävä rooli koko Suomen kasvussa ja työllisyydessä. Hyvät liikenneyhteydet ovat edellytys sille, että työmatkaliikenne ja raskaan liikenteen kuljetukset liikkuvat sujuvasti länsirannikolla.

Kasvun jatkuminen edellyttää investointeja keskeiseen tieverkkoon. Laitilan eritasoliittymän ja Eurajoen ohikulkutien suunnittelu käynnistettiin yhteisen työn tuloksena. Suunnittelu on valmista tämän vuoden aikana, ja seuraavan hallituksen tulee varata määrärahat hankkeiden toteuttamiseen. Viemme tätä viestiä eteenpäin.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntahallitukset ovat ajaneet yhdessä valtatie kahdeksan kehittämistä. Samalla on tärkeää katsoa pidemmälle. Maakuntien kauppakamarit ovat asettaneet tavoitteeksi saada valtatie kahdeksan nelikaistaiseksi tieksi Turusta Poriin 2030-luvulle mennessä.

Tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita, jotta saamme olennaisia parannuksia aikaan. Maakuntaliittojen, alueen kauppakamarien ja kaupunkien on laadittava yhdessä tavoitteeseen pääsemiseksi tiekartta, johon alueen kansanedustajien tulee sitoutua. Vain maakuntien vahvalla yhteistyöllä länsirannikon pääväylä saadaan kuntoon.

Matias Marttinen Valtiovarainministerin talouspoliittinen erityisavustaja, Satakunnan maakuntahallituksen jäsen Rauma

Ilkka Kanerva Kansanedustaja, Varsinais-Suomen maakuntahallituksen puheenjohtaja Turku

Mielipidekirjoitus on julkaistu Länsi-Suomessa ja Satakunnan Kansassa.