Nouseviin sähkön hintoihin on vastattava 

Suomessa ja Euroopassa sähkön sekä energian hinta on jo kohta vuoden ajan ollut historiallisen korkeissa lukemissa. Valitettavasti trendi ei ole vielä muuttumassa. Suomessa ja koko Euroopassa painitaan sekä sähkön riittävyyden että voimakkaasti nousseiden hintojen kanssa. 

Monista tekijöistä koostunut energian hinnannousu sai uusia ulottuvuuksia Venäjän aloittaman sodan seurauksena. Erityisesti Keski-Euroopassa venäläisen maakaasun tuonnin vähentyminen on johtanut hintojen voimakkaaseen nousuun ja tulee johtamaan todelliseen energiapulaan tulevan talven aikana. 

Meillä Suomessa ennen hyökkäyssotaa hieman alle 10 % kaikesta kulutetusta sähköstä tuotiin Venäjältä. Täysin perustellusti kaiken energian ja sähkön tuonti on nyt lopetettu Venäjältä, mutta sen seurauksena tilanne sähkömarkkinoilla on vaikea.  

Maamme hallituksen on nyt varauduttava tulevaan talveen ja tehtävä tarvittavat päätökset kotitalouksien tukemiseksi vaikeassa tilanteessa. Monet perheet kipuilevat voimakkaasti nousevien energian ja sähkön hintojen kanssa. Jokaisella on oltava varaa lämmittää oma kotinsa myös poikkeuksellisena aikana. 

Suorana ratkaisuna Kokoomus on jo tämän vuoden helmikuussa esittänyt hallitukselle talvisähköveron käyttöönottoa. Talvikuukausille minimiin alennettu sähkövero toisi perheille joustoa korkeiden sähkön hintapiikkien hallitsemiseen. Talvisähköveron käyttöönotto voisi laskea perheiden verotusta jopa 100 eurolla kuukaudessa kylminä kuukausina. Lain valmistelu on aloitettava viipymättä ja tuotava eduskunnan käsittelyyn heti syksyn alussa. 

Talvisähköveron lisäksi on välttämätöntä, että työn ja eläkkeen verotusta lasketaan. Kokoomus on ajanut johdonmukaisesti ansiotuloverotuksen keventämistä koko vaalikauden ajan. Näin jokainen kotitalous voi paremmin itse päättää, miten käyttää oman ansionsa kasvaneisiin kustannuksiin. Talvisähkövero yhdessä työn ja eläkkeen verotuksen laskemisen kanssa parantaa perheiden mahdollisuuksia selviytyä kohonneista arjen kustannuksista.

Olemme esittäneet veronkevennyksille myös rahoituksen omassa budjettiesityksessämme. Veroista korottaisimme tupakkaveroa ja laittaisimme työmarkkinajärjestöjen saamat osingot verolle. Verotuksen keventäminen on tässä tilanteessa aito vaihtoehto ilman velanoton lisäämistä, jos vain tahtoa löytyy. Tässä terveiseni valtiovarainministeri Annika Saarikolle. 

Jotta vaara todellisesta sähköpulasta ja sähkön sääntelystä voidaan Suomessa välttää, on jokaisen hyvä ottaa arjessa käyttöön sellaisia keinoja, joilla sähköä voidaan säästää. Näin talvikuukausina välttämättömän sähkön tarve ei pääse ikinä ylittämään kokonaistuotantoa ja viranomaisten ohjaamilta sähkökatkoilta vältytään.

Valtaisa merkitys ensi talven sähkömarkkinaan on myös Olkiluoto 3 -ydinvoimalan täydellä käyttöönotolla. On koko Suomen sähkömarkkinan kannalta välttämätöntä, että Olkiluoto 3 kykenee joulukuusta alkaen tuottamaan täydellä teholla sähköä suomalaisille. Olkiluoto 3 -ydinvoimalan tuottama lisävoima kykenee pitkälti korvaamaan venäläisen tuontisähkön.

Lyhyen aikavälin tarkastelun lisäksi on katsottava ongelmien taakse ja lisättävä edelleen kotimaista sähköntuotantoa. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa kasvavan sähköntarpeen täyttämiseksi. Keski-Euroopan maiden surkea energiapolitiikka on näyttänyt, kuinka niiden täysi riippuvuus venäläisestä tuontienergiasta on johtanut eurooppalaiseen energiakriisiin. 

Suomessa hallituksen on annettava vahva viesti energiayhtiöille, että uusiin, kotimaisiin ydinvoimainvestointeihin suhtaudutaan erittäin myönteisesti. Valtiovallan on tehtävä kaikkensa, jotta ydinvoimainvestoinnit ovat mahdollisimman kannattavia ja houkuttelevia Suomessa. Tässä Satakunnalla on myös valtavasti mahdollisuuksia. 

Ensi talven energiamarkkinat tulevat haastamaan kaikkia niin Suomessa kuin koko Euroopassa.  Monilla kotitalouksilla ei ole varaa korkeampiin hintoihin ja siksi välttämättömät päätökset suomalaisten tukemiseksi on tehtävä nopeasti. Jokaisella suomalaisella täytyy olla mahdollisuus selvitä arjen tavallisista kustannuksista.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 7.8.2022