Olkiluoto 3:n latauslupa loistouutinen Suomelle ja Satakunnalle

Satakuntalainen kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) iloitsee Olkiluoto 3:lle myönnetystä polttoaineen latausluvasta. Säteilyturvakeskus myönsi ydinvoimalaitosyksikölle latausluvan tänään, mikä mahdollistaa laitoksen käyttöönoton aloittamisen. Säännöllisen sähköntoimituksen on tarkoitus alkaa helmikuussa 2022.

”Tämä on hieno päivä Suomelle ja Satakunnalle. Olkiluoto 3:n liittäminen sähköverkkoon parantaa energiaomavaraisuuttamme ja lisää merkittävästi puhtaan sähkön tuotantoa. Lisäksi ydinvoima tuo paljon työtä maakuntamme suoraan ja välillisesti”, Marttinen sanoo. 

Marttinen toteaa ydinvoiman lisäämisen olevan myös parasta ilmastopolitiikkaa Suomessa. 

”Kivihiilen, maakaasun ja öljyn käytön vähentäminen edellyttää vahvaa omaa ydinvoimatuotantoa. Olkiluoto 3:n myötä 90 prosenttia Suomen sähköntuotannosta on puhdasta. Kyseessä on erittäin merkittävä ilmastoteko koko Suomelle”, Marttinen huomauttaa.

Marttinen muistuttaa, että hallituksen on pidettävä huolta suomalaisen ydinvoiman kilpailukyvystä myös tulevaisuudessa. Hän on jättänyt valtiovarainministeri Matti Vanhaselle (kesk.) kirjallisen kysymyksen, jolla kiirehtii hallitusta lakimuutoksiin ydinvoimainvestointien edellyttämän verotusympäristön varmistamiseksi.

”Ydinvoima-ala on erittäin pääomaintensiivinen toimiala. Tällä hetkellä verotuksen muutokset nostavat ydinvoimahankkeiden kustannuksia ja heikentävät alan investointien kannattavuutta. Hallituksen on nyt kiirehdittävä lainmuutoksia, joilla ydinvoima rajataan veronkiristysten ulkopuolelle”, Marttinen sanoo.