Onnea ja iloa valmistuneille!

Tänä viikonloppuna kymmenet tuhannet nuoret pääsevät juhlistamaan toiselta asteelta valmistumista. Nuorille ja nuorten läheisille tärkeään hetkeen tiivistyy paljon onnea, toivoa ja jännitystä. Tätä tunteiden kirjoa oli jälleen upeaa päästä näkemään useiden valmistumista juhlivien kasvoilta.

Valmistuneita tulee onnitella ennen kaikkea hienosti tehdystä työstä. Jokainen koulustaan valmistunut on osoittanut kykyä kasvaa, oppia ja ahkeroida omien tavoitteiden edessä. Yhdenkään valmistuneen arvosanoja ei tule väheksyä, sillä matka on jokaisella ollut erilainen. 

Poikkeukselliset ajat ovat korostaneet nuorten suurta urakkaa opinnoissaan. Viime vuosien Koronakriisi on vaikuttanut opiskeluun ja tuonut rajoitteita nuorten elämään. Ihailen nuorten asennetta, miten heistä jokainen on sisulla vienyt opintonsa päätökseen tällaisena aikana. 

Samalla toisen asteen päättyessä valmistuneet nuoret ovat suurten valintojen edessä. Lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista valmistuneille vaihtoehtojen määrä on suuri ja tehtävien päätösten merkitys vielä suurempi. Nuorelle aikuiselle valinnat töistä, jatko-opinnoista ja mahdollisesti uudesta kotipaikasta ovat isoja muutoksia elämään. 

Tärkeintä on kuitenkin se, että jokainen nuori voi tavoitella omia unelmiaan ja löytää oman polkunsa. Jatko-opintomahdollisuuksia on tarjolla erittäin runsaasti – myös Satakunnassa. On nuorelle tärkeää, että ovi jatko-opintoihin aukeaa mahdollisimman sujuvasti ilman vuosikausien pääsykoesumaa. 

Sujuva siirtymä toiselta asteelta jatko-opintoihin on eduksi niin nuorille kuin koko yhteiskunnalle. Lukiosta ja ammattikouluista korkeakouluihin siirtymisessä on auttanut todistusvalinta, jonka seurauksena yhä harvemman on täytynyt aloittaa raskas pääsykoelukeminen heti yo-kokeiden jälkeen. Tutkimusten mukaan todistusvalinnan yleistyminen on nostanut juuri toiselta asteelta valmistuneiden osuutta korkeakoulujen opiskelijoiksi hyväksytyistä. Tämä on myönteinen uutinen.

Mitä harvempi toisen asteen päättävä nuori jää korkeakouluhauissa ulos, sen parempi. Yhteiskuntamme tarvitsee jokaisen innokkaan ja osaavan nuoren yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintojen pariin. 

Todistusvalintaan liittyy myös haasteita, joita on ratkottava. Näitä ovat esimerkiksi joidenkin oppiaineiden merkityksen voimakas korostuminen valinnoissa, kuten pitkän matematiikan osalta on käynyt. Korkeakoulujen tekemä pisteytys on ohjannut nuoria lukio-opinnoissa suosimaan pitkää matematiikkaa kielten opintojen ja reaaliaineiden kustannuksella. Pisteytyksen on oltava tasapainossa, jotta nuoria kannustetaan opiskelemaan monipuolisesti oppiaineita lukiossa tulevaisuutta varten. Todistusvalinnan vaikutuksia on seurattava tarkasti, sillä mahdollisuudet pyrkiä korkeakouluopintoihin on turvattava kaikille nuorille.

Nuorten mahdollisuudet työelämässä mielekkään työn etsimisessä ovat paremmat kuin aikoihin. Moni ala kärsii työvoimapulasta. Osaajille on nyt työmarkkinoilla kova kysyntä. 

Tällä viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan nuorten tärkeimpiä tavoitteita elämässä on löytää itselleen mielekäs työ. Nyt korkeakouluihin suuntaaville ja ammattiin valmistuneille mahdollisuus mielekkäästä työpaikasta on todellinen. Satakunnasssa ja Rauman seudulla useilla aloilla on tarjolla lukuisia vaihtoehtoja työuraa varten. 

Erityisesti ammatillisista oppilaitoksista valmistuville työllistävät yritykset ovat omalle polulle välttämättömiä. Satakunnassa yritysten ja ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö on ensisijaisen tärkeää, jotta jokaiselle ammattiin valmistuvalle löytyy töitä. Muun muassa oppisopimusjärjestelmää kehittämällä ja yritysten tarpeita kuulemalla voimme varmistaa, että valmistuneet osaajat ja yritykset löytävät toisensa. 

Nuorille valmistuneille myös yrittäjyyden tulee olla todellinen vaihtoehto. Yrittäjät tuovat ahkeruudellaan alueelle lisää työtä ja kehittävät omalla työllään kotiseutuamme. Satakunnassa nuorten yrittäjyyden edistäminen on maakunnan elinehto. Maan hallituksen ja eduskunnan on otettava huomioon kaikissa päätöksissään se, miten yrittäjyyden edellytyksiä voidaan parantaa. 

Nuorille tehdyn tutkimuksen perusteella nuoret arvostavat asuinpaikkansa valinnassa kaikista eniten hyviä työnsaantimahdollisuuksia. Satakunnan ja Rauman seudun tulee jatkossakin olla houkutteleva vaihtoehto oman uran, yrityksen tai perheen perustamiseen. 

Kaikkien tulevien valintojen takana tärkeintä valmistujaisviikonlopussa on kuitenkin ajatus toiveikkuudesta ja tulevaisuudenuskosta. On meidän päättäjien tehtävä pitää huoli, että toiveikkuus on mahdollista jokaiselle valmistuvalle sukupolvelle. Yhteiskunnan tulee olla paikka, jossa mahdollisuuksia oppia, yrittää ja onnistua on jokaiselle, joka niitä lähtee tavoittelemaan. 

Onnea, iloa ja toivoa kaikille valmistuneille! 

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 5.6.2022