Opintotuen tulorajoja on korotettava

HE 3/2019

Lähetekeskustelu 28.5.2019

Kansanedustaja Matias Marttinen

Arvoisa puhemies!

Lähetekeskustelussa on tänään hallituksen esitys opintotukilain muuttamiseksi. Esitys sisältää lähinnä teknisiä muutoksia vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä. Yhtenä esitettävänä muutoksen nostan esille opintotuen myöntämisen ehtona olevan opintojen riittävän edistymisen vaatimuksien täsmentämisen. Jatkossa opintojen hitaampaan edistymiseen voitaisiin lukea sairastumisen lisäksi muita opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten opiskelijan lukihäiriö. 

Minusta on perusteltua, että opiskelijan henkilökohtainen tilanne otetaan joustavasti huomioon opintotuen myöntämisessä. Muutokset ovat perusteltuja ja kannatan niitä.

Arvoisa puhemies,

Yksi asia opintotuessa on kuitenkin jäänyt liian vähälle huomiolle, nimittäin opintotuen heikot kannustimet opintojen aikaiseen työntekoon. Monet opiskelijat ottivat tästä minuun yhteyttä vaalikevään aikana.

Opintotuen tulorajoja on korotettu tuntuvasti viimeksi 12 vuotta sitten. Kyse ei ole vähäpätöisestä asiasta, sillä tänä keväänä Kela lähetti yli 40.000 opiskelijalle päätöksen opintotuen takaisinperinnästä. Keskimäärin takaisinperittävää tukea tulee maksettavaksi 1090 euroa opintotukea takaisin. Edelliseen vuoteen verrattuna takaisinperinnän kohteena olevien opiskelijoiden määrä kasvoi yli 5000 hengellä. 

Tässä salissa on puhuttu paljon työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä, hyvä niin. Ei voi olla kuitenkaan niin, että opiskelijoiden tekemälle työlle ei anneta samaa arvoa kuin muille työnteosta annetaan.

Kun sosiaaliturvasta on purettu muita kannustinloukkuja viime vuosina ottamalla käyttöön mm. työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, ovat matalat opintotuen tulorajat samaan aikaan heikentäneet opiskelijoiden kannustimia työntekoon.

Arvoisa puhemies,

Minusta tässä on kyse tärkeästä periaatteesta. Haluammeko antaa viestin opiskelijoille, että työnteon pitää kannattaa aina vai emmekö. Jos opiskelija pystyy samanaikaisesti suorittamaan opintojaan ja tekemään sivutoimisesti töitä, ei siitä pidä rangaista. Päinvastoin. 

Me emme voi antaa nuorillemme jo opiskeluaikana sellaista viestiä, ettei tässä maassa kannata tehdä töitä ja tienata. Jo opintojen aikana työelämän oven väliin saatu jalka on pitkälle kantava lottovoitto.

Nyt alkavalla eduskuntakaudella opintotuen tulorajoja on korotettava 50 prosentilla Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityksen mukaisesti. Muutos mahdollistaisi opiskelijoille vahvemman toimeentulon, vähentäisi takaisinperittävän opintotuen määrää ja hallinnollista työtä. Työnteko myös opiskelijalle muuttuisi nykyistä kannustavammaksi. 

Arvoisa puhemies,

Opintotukilakia on muutettu ja täsmennetty viimeisen neljän vuoden aikana lukuisia kertoja. Uusi opintolainahyvitys on otettu käyttöön, vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvan alle 18-vuotiaan opiskelijan opintotukeen on lopetettu.

Käsittelemme jälleen varsin pieniä muutoksia opintotukilainsäädäntöön. Opintotukijärjestelmän toimivuutta on kokonaisuudessaan arvioitu varsin kauan sitten. Tarjoan nyt maksuttoman vinkin kollegoille, jotka istutte Säätytalojen neuvotteluissa. Ottakaa tulevaan hallitusohjelmaan mukaan opintotuen kokonaisarviointi, jonka yhteydessä katsottaisiin opintotuen kannustimet opintojen ja työnteon yhteensovittamiseen erityisesti opintojen loppuvaiheessa, opintotuen tarjoamat mahdollisuudet nopeaan valmistumiseen sekä opintotuen kannustimien toiminta, kuten opintolainan lainahyvityksen toimivuus. 

Tämä opintotukilain kokonaisuudistus, mukaan lukien tulorajojen korottaminen, tulee tuoda eduskunnan käsittelyyn alkavalla eduskuntakaudella. Toivon, että tälle ajatukselle löytyy tukea ja kannatusta myös muista eduskuntaryhmistä.