Osakesäästötilin vapauttamisesta lakialoitteen tehnyt Marttinen: ”Miksei hallitus anna suomalaisille vapautta sijoittaa rahojaan parhaaksi katsomallaan tavalla?”

Verohallinto määräsi viime vuodelta noin 200 suomalaiselle veronkorotuksen, kun näillä oli yhtä aikaa hallussaan yhtä useampi osakesäästötili. Verosanktiot olivat suurimmillaan jopa 7 300 euroa vuodessa. Hallitus antoi tänään esityksen lakimuutokseksi, joka mahdollistaa veronkorotuksen kohtuullistamisen tai poistamisen. Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen kritisoi esitettyä muutosta kosmeettiseksi.

”Hallituksen esittämä muutos on todella pieni. Se ei poista sitä ongelmaa, että jatkossakin valtio rajoittaa sitä, miten ihminen saa rahansa sijoittaa. Lainsäädännössä säilyy sekä osakesäästötilin talletuskatto että tilien lukumäärän rajoittaminen yhteen sijoittajaa kohden”, Marttinen sanoo.

Tilien lukumäärän enimmäissääntely on seurausta talletuskatosta. Osakesäästötilille saa tallettaa enintään 50 000 euroa. Rajan ylittäminen on niin ikään sanktioitu seuraamusmaksuin.

Valtiovarainvaliokunnan verojaostossa istuva Marttinen on jättänyt jo helmikuussa lakialoitteen, jolla osakesäästötiliin kohdistuvat rajoitukset ja sanktiot poistetaan. Aloitteen on allekirjoittanut 40 kansanedustajaa eri eduskuntapuolueista.

”Ei ole mitään järjellistä syytä, miksi suomalaisten sijoittamista rajoitetaan tällä tavoin. Osakesäästötili on ainoa sijoitustuote, jolle on säädetty keinotekoinen talletuskatto ja verosanktiot. Rajoitukset asettavat piensijoittajan selvästi epäedullisempaan asemaan kuin muita sijoitustuotteita käyttävät sijoittajat”, Marttinen huomauttaa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on esittänyt aiemmin osakesäästötilin talletuskaton nostamista. Nyt annetussa hallituksen esityksessä nosto ei ole kuitenkaan mukana. Marttinen hämmästelee ministeri Saarikon tekojen ja puheiden räikeää ristiriitaa.

”Ovatko valtiovarainministeri Saarikon puheet osakesäästötilin talletuskaton nostamisesta pelkkää vaalipuhetta? Pienten lainmuutosten sijasta eduskunnan on laitettava osakesäästötiliä koskeva laki kerralla kuntoon ja purettava rajoitukset pois laista”, Marttinen toteaa. 

Marttisen lakialoite on luettavissa eduskunnan sivuilta tästä.