Paremmat raideyhteydet Satakuntaan ovat välttämättömiä

Heikot liikenneyhteydet Satakuntaan ovat olleet jo pitkään maakunnan kasvun hidasteena. Siksi Satakunnan saavutettavuuden vahvistaminen on aivan välttämätöntä. Sujuva raideliikenne on tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Satakunnan raideyhteyksien kehitys otti askeleen eteenpäin, kun eduskunta jakoi 180 000 euron lisämäärärahan ensi vuodelle Pori—Parkano—Haapamäki-junaratahankkeen tarveselvitykseen.

Tarveselvitys on edellytys sille, että vuosikymmeniä käytöstä pois ollut rautatie voitaisiin kunnostaa ja avata jälleen liikenteelle.

Viime aikoina ratayhteyden merkitys on noussut uudelleen esille muuttuneen turvallisuusympäristön ja teollisuuden kasvavien tarpeiden vuoksi.

Rataosuudella olisi suuri merkitys maakunnan teollisuuden edellytysten parantamiselle. Satakuntaan on suunnitteilla lukuisia teollisuuden investointeja, mutta paremmat yhteydet vahvistaisivat tätä myönteistä kehitystä.

Ratahankkeella on myös erityisen vahva turvallisuuspoliittinen merkitys. Sotilaallisen liikkuvuuden merkitys on lisääntynyt ja Suomen Nato-jäsenyyden myötä tarve raideyhteydelle Porin sataman ja Niinisalon varuskunnan välillä on entistä suurempi.

Suunnitteilla on uusi kehärata Porista aina itäiseen Suomeen asti, mikä vahvistaisi maan elinvoimaa ja turvallisuutta ja parantaisi nykyisiä heikkoja poikittaisia liikenneyhteyksiä.

Ratayhteys olisi myös tärkeä askel koko yhteiskuntamme huoltovarmuuden vahvistamisen kannalta. Suomen länsirannikon merkitys viennin ja tuonnin kriittisille meriyhteyksille korostuu etenkin mahdollisina kriisiaikoina.

Tällä hetkellä ainoa raideyhteys Satakunnasta sisämaahan kulkee Tampereen kautta. Kehärata mahdollistaisi yhteyden maakuntaan myös Jyväskylän kautta, mikä parantaisi merkittävästi maakunnan saavutettavuutta kaikkialta Suomesta.

Nykypäivänä etenkin Tampereen seudulla junaliikenteessä on merkittäviä pullonkauloja, mikä heikentää yhteyksiä myös Satakuntaan. Nyt on jatkettava määrätietoista raideyhteyksien parantamista.

Lisämääräraha tarveselvitykseen on onnistuneen vaikuttamisen tulosta ja tärkeä askel kohti elinvoimaisempaa maakuntaa.

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 27.12.