Pori–Tampere-junavuoroja on lisättävä

Sujuvat liikenneyhteydet ovat edellytys Satakunnan kasvulle ja kehitykselle. Henkilöjunaliikenteen kehittäminen on osa tätä kokonaisuutta.

Liikenneministeriö valmistelee parhaillaan ostoliikennesopimusta henkilöjunaliikenteestä tuleville vuosille. Valtio tukee henkilöjunaliikenteen järjestämistä Porin ja Tampereen välillä. 

Henkilöjunaliikenteen on palveltava jatkossa paremmin satakuntalaisten liikkumisen tarpeita. Junaliikenteessä on puutteita erityisesti ilta-aikaan, sillä viimeinen junavuoro Porista Tampereelle lähtee jo iltakuuden jälkeen. Myös viikonloppuisin junayhteydet ovat liian vähäiset. 

Uudessa ostoliikennesopimuksessa on lisättävä Porin ja Tampereen välistä junaliikennettä. Satakuntaliitto on esittänyt liikenneministeriölle junavuorojen määrän nostamista siten, että yhteydet palvelevat työssäkäynti- ja vapaa-ajan matkustamista nykyistä paremmin maakunnan ja suurempien kaupunkiseutujen välillä. 

Hallitus päättänee uudesta ostoliikennesopimuksesta vielä tämän vuoden aikana. Satakunnan tarpeet on huomioitava uudessa sopimuksessa nykyistä sopimuskautta paremmin. 

Mielipidekirjoitus julkaistu Satakunnan Kansassa 19.10.2021.