Puhe Raumalaisen Kokoomuksen vappujuhlassa 1.5.2022

Arvoisa vappukansa, hyvät naiset ja miehet,

Vappu on työn ja työnteon juhlapäivä, jota vietetään yhdessä perheen ja ystävien kanssa. Vappu on suomalaisen ahkeruuden päivä. Vappu on ilon ja yhdessäolon päivä.

Tänä vuonna vietämme vappujuhlaa kuitenkin vakavammissa tunnelmissa.

Euroopan turvallisuustilanne järkkyi reilut kaksi kuukautta sitten, kun Venäjä hyökkäsi julmasti Ukrainaan. 

Venäjän aloittama perustelematon sota ei ole hyökkäys vain Ukrainaan. Se on hyökkäys koko Eurooppaa, eurooppalaisia arvoja ja eurooppalaista elämäntapaa vastaan. Se on hyökkäys demokratiaa ja kansainvälistä yhteistyötä kohtaan. 

Vaikka Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa, on selvää, että Venäjän käynnistämä sota Ukrainassa on heikentänyt myös Suomen turvallisuustilannetta.

Tärkeintä on nyt varmistaa kaikissa tilanteissa Suomen itsenäisyys ja maamme turvallisuus. Mitään sen tärkeämpää tavoitetta meillä ei ole.

Siksi meidän on tehtävä kaikki toimenpiteet, joilla voimme vahvistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuutta. Oman uskottavan maanpuolustuksemme määrärahojen lisääminen on välttämätöntä, samoin kertausharjoitusten. 

Meidän on tehtävä muutoksia lainsäädäntömme ulkomaalaisten kiinteistöomistusten ja kaksoiskansalaisuuden osalta. Lisäksi puolustusyhteistyötä kaikkien läntisten kumppaniemme kanssa on lisättävä. 

Kuitenkaan nämä mainitsemani toimenpiteet eivät korvaa tärkeintä  päätöstä, joka vahvistaa Suomen turvallisuutta ja liittää meidät erottamattomaksi osaksi länttä. Siksi Suomen on haettava puolustusliitto Naton täysivaltaiseksi jäseneksi. 

Hyvät kuulijat, 

Kokoomus on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä puolueena virallisesti jo vuodesta 2006 asti. Nyt Suomen kansa on kääntynyt vahvasti jäsenyyden puolelle, sen jälkeen myös muut puolueet. Me olemme valmiita viemään Suomen Nato-jäseneksi – ja olemme olleet siihen valmiita jo pitkään.

Naton jäsenyys on ylivoimaisesti paras vaihtoehto Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi. Naton jäsenenä Suomi liittyy yksiselitteisten turvatakuiden piiriin. Samalla Suomi liittyy osaksi läntistä ja eurooppalaista puolustusyhteisöä.

Suomen kannalta merkittävää on myös naapurissamme Ruotsissa käytävä keskustelu Natosta. Parhaassa tilanteessa Ruotsi ja Suomi hakevat yhdessä Naton jäsenyyttä tämän kevään aikana. Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon rakentaisi vakaan turvallisuusympäristön Itämerelle ja vahvistaisi koko Pohjois-Euroopan vakautta ja turvallisuutta.

Suomen valtionjohto on tavannut aktiivisesti läntisiä kumppaneitamme tämän kevään aikana. Suomelle osoitettu viesti on selkeä: me olemme tervetulleita puolustusliiton jäseneksi, jos niin itse päätämme. 


Natoon hakeutuminen on tämän kevään tärkein päätös. Ratkaisu Nato-jäsenyydestä on tehtävä perusteellisesti mutta ripeästi tulevien viikkojen aikana. Pidän mahdollisena, että päätös tehdään eduskunnassa jo toukokuun puolivälissä. 

Eduskunta ei käsittele Suomen turvallisuuspolitiikkaa vain Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi. Meidän tehtävämme on tehdä ratkaisut, jotka turvaavat Suomen itsenäisyyden ja turvallisuuden vielä vuosikymmeniksi eteenpäin. 

Arvoisat naiset ja herrat,

Ukrainan sodan vaikutukset ovat laajat ja näkyvät myös Suomessa. Kohonneet energian- ja polttoaineiden hinnat ovat tästä yksi esimerkki. 

Venäjän julma hyökkäyssota on muuttanut samalla politiikan perusteita. Huoltovarmuus, kotimainen ruoantuotanto ja energiantuotanto ovat nousseet hyvästä syystä päätöksenteon ytimeen. 

Suomen on tehtävä kaikkensa, jotta pääsemme mahdollisimman nopeasti irti venäläisestä tuontienergiasta. Meidän ei pidä rahoittaa sentilläkään Putinin julmuuksia Ukrainassa. Suomi on perustellusti ajanut Euroopan unionissa tiukkoja energiapakotteita ja toimia, joilla Euroopan on mahdollista irtautua tulevaisuudessa Venäjän tuonnin varasta. 

Tämä on tehtävissä, sillä jo pitkään olemme Suomessa vahvistaneet omaa energiantuotantoamme. Olkiluoto 3 on tästä erinomainen esimerkki ja tärkeä toimi venäläisestä tuontisähköstä irtautumisessa. Satakunnalla on erittäin merkittävä rooli tässä työssä vahvan energiantuotantomme vuoksi. Meidän on tulevaisuudessa edelleen vahvistettava kotimaista energiantuotantoamme kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

Pidän tärkeänä, että tässä tilanteessa aloitetaan keskustelu myös kotimaisessa omistuksessa olevan ydinvoiman lisärakentamisesta Suomeen. 

Arvoisat kuulijat, hyvä vappukansa,

Tällä hetkellä Suomen hyvinvointi ei ole kestävällä pohjalla. Ensi keväänä työnsä päättävän Marinin hallitus on rapauttanut suomalaiselta hyvinvointiyhteiskunnalta pohjan. Hallitus on heittänyt kestävän taloudenpidon perusteet romukoppaan, ja valtion velkaantumiselle ei näy loppua.

Vasemmistohallituksen työn tuloksena Suomen julkinen talous on syvästi ja pitkäaikaisesti alijäämäinen. Jatkuva velkaantuminen on johtanut siihen, että ilman muutosliikettä valtion budjetti on läpi vuosikymmenen noin 7 miljardia alijäämäinen.

Pahemmaksi tilannetta tekee Kokoomuksen pitkään varoittelema yleinen korkotason nousu. Nousevien korkojen seurauksena julkiset menot voivat tulevaisuudessa nousta useilla miljardeilla euroilla vuosittain. 

Hallituksen holtitonta talouspolitiikkaa kuvaa myös se, että hallitus on kaudellaan rikkonut budjettinsa katon, niin sanotun menokehyksen jo useaan otteeseen. Menokehys on suojannut tavallisia veronmaksajia löperöltä taloudenpidolta ja hillinnyt velkaantumista. 

Nyt jos koskaan Suomessa on tarvetta viisaalle ja eteenpäinkatsovalle talouspolitiikalle. Velkaantumispolun estämisen lisäksi talouspolitiikan suunnanmuutos on yhteiskuntamme vakaudelle välttämätöntä. 

Me Kokoomuksessa olemme rakentaneet hallituksen talouspolitiikalle vastuullisen vaihtoehdon, joka perustuu työnteon ja yrittäjyyden edellytysten vahvistamiseen, korkeaan työllisyysasteen, talouskasvun vahvistamiseen ja velanoton selvään vähentämiseen. Seuraavan hallituksen on pysäytettävä velanotto ja laitettava maan talous kuntoon. 

On tärkeää muistaa, että vakaa ja vastuullinen taloudenpito ja vahva julkinen talous ovat osa krisiinsietokykyämme. Siksi talouspolitiikan tulee olla myös kriiseissä hallituksen keskeinen työkalu. 

Hyvät kuulijat, 

Raumalle ja Satakuntaan muodostuu jatkuvasti uutta työtä merkittävien investointien kautta. Mukanansa investoinnit tuovat kaupunkiin ja koko seudulle elinvoimaa ja kasvua. Rauman pitkäjänteinen elinkeinopolitiikka on ollut onnistunutta ja tuonut paljon hyvinvointia seudullamme. 

On koko Rauman seudulle merkityksellistä, että edistämme yritysmyönteistä politiikkaa pitkäjänteisesti. Niin kaupungin kuin valtion tasolla on jatkuvasti tuettava uuden yritystoiminnan edellytyksiä – on sitten kyse verotuksesta, ympäristöluvituksesta, koulutuskysymyksistä, tai saavutettavuudesta.

Turvallisuustilanteen muutoksessa Satakunnan merkitys myös huoltovarmuuden rakentajana on korostunut koko Suomelle. Suuret länsirannikon satamat, tehokas alkutuotanto ja toimivat logistiikkaketjut ovat osoittaneet Satakunnan korvaamattomuuden yhteiskuntamme ylläpitämisessä.

Eduskuntavaalien häämöttäessä vajaan vuoden päässä, on kokoomuslaiselle politiikalle nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Suomi tarvitsee vastuullista talouspolitiikkaa ja muutosohjelman, jotta vasemmistohallituksen tuleville sukupolville jättämä velkataakka voidaan korjata.

Samalla Satakunnan edunvalvontaa tulee jatkaa ja maakuntamme asiaa edistää. Eduskunnassa tullaan tekemään tulevalla hallituskaudella tärkeitä päätöksiä liikenneverkosta, koulutuksesta, teollisuudesta ja yritystoiminnasta. 

Rauman seudun kannalta nostan kolme keskeistä asiaa, jotka ovat työlistallani: opettajankoulutuslaitoksen aseman vahvistamisen, valtatie kahdeksan investointien edistämisen ja henkilöjunaliikenteen käynnistämisen Raumalta uudelleen. Satakunnan äänen on kuuluttava näissä päätöksissä.

Olen valmis ja erittäin motivoitunut jatkamaan työtäni rakkaan kotiseutuni ja maakuntani hyväksi eduskunnassa myös ensi kevään jälkeen. 

Arvoisat kuulijat,

Me kokoomuksessa tiedämme, että Suomi menestyy nyt ja jatkossa korkealla osaamisella, työnteolla ja yrittäjyydellä. Ilman ahkeroivia suomalaisia meillä ei olisi korkeaa hyvinvointia ja korkeaa elintasoa. Nostetaan siis työnteko korkeimpaan arvoon ja politiikan teon keskiöön! Iloista vappua kaikille!