Puhe Rauman Kokoomuksen vappujuhlassa

Kansanedustaja Matias Marttinen

Kokoomuksen vappujuhla Raumalla 1.5. Klo 11:30

Hyvät kuulijat, arvoisa kokoomusväki,

Vappu on suomalaisen työn juhla. Se on juhla niiden ihmisten kunniaksi, jotka työllään tätä maata rakentavat ja rahoittavat. Se on juhla myös heille, jotka ovat omalla työllään vuosikymmenten aikana luoneet sitä Suomea, josta me nuoremmat polvet voimme nyt nauttia. Meille kokoomuslaisille työ ja yrittäjyys ovat kunnia-asioita. Ne muodostavat perustan hienon yhteiskuntamme hyvinvoinnille. 

Vain työn ja yrittäjyyden kautta syntyy potti, joka mahdollistaa koulutuksen, sivistyksen, mahdollisuuksien tasa-arvon sekä huolenpitämisen heikommista. 

Työ on arvokasta kaikissa eri muodoissaan. Työn arvotuksen tulee näkyä myös eduskunnassa tehtävissä ratkaisuissa. Meidän tulee nyt ja tulevaisuudessa pitää huolta siitä, että työlle ja työllistämiselle annetaan niille kuuluva korkea arvostus. Erityisen tärkeää tämä on tulevissa hallitusneuvotteluissa.

Vaalitulos koko valtakunnassa oli poikkeuksellinen. Puolueiden väliset erot olivat pieniä — kolme suurintakin puoluetta mahtuivat kannatuksessaan vain 0,7 %-yksikön sisään toisistaan. Vaaleissa suurimmaksikaan noussut puolue ei saanut selvää suurta mandaattia, jolla pääministerin salkku olisi luontevinta kantaa. Pirstaleinen vaalitulos vaikeuttaa toimivan enemmistöhallituksen muodostamista maahamme.

Kokoomus onnistui lisäämään vaaleissa paikkamääräänsä eduskunnassa 37:stä 38:aan. Lisäpaikan saavuttaminen tilanteessa, jossa puolue on kantanut vastuuta neljä vuotta hallituksessa, on kohtuullinen tulos. Otamme suomalaisten palautteen nöyränä vastaan ja jatkamme työtä satakuntalaisten ja suomalaisten hyväksi entistä vahvemmin. Ihmisten luottamus pitää voittaa uudelleen joka päivä.

Kiitos, että luotit Kokoomukseen kevään vaaleissa!

Arvoisat kuulijat, 

Tällä vaalikaudella minulla on kunnia ja velvollisuus käyttää satakuntalaisten äänestäjien antamaa valtakirjaa Kokoomuksen kansanedustajana Satakunnan vaalipiiristä. Haluan vielä kiittää teitä lämpimästi siitä luottamuksesta, jonka lähes 5000 satakuntalaista minulle antoivat. Tällaisen luottamuksen edessä voi olla vain erittäin nöyrä ja kiitollinen. Vahva valtakirja on erinomainen pohja alkaneelle kansanedustajan työlle.

Tämän sanottuani haluan korostaa, ettei politiikassa ole kyse yksilöistä tai yksilösuorituksista. Erityisen suuren kiitoksen ansaitsevat muut Satakunnan Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaat, jotka laittoivat itsensä likoon yhteisen tavoitteen eteen. Monet ihmiset käyttivät valtavasti aikaa kampanjani ja muiden ehdokkaiden vaalityön eteen. Ilman tuota työtä emme olisi nyt tässä.

Paras tapa kiittää tukijoitani ja koko Satakunnan Kokoomusyhteisöä on se, että seuraavat neljä vuotta tulen tekemään töitä täydellä teholla maamme ja maakuntamme edustajana. 

Hyvät kuulijat,

Vaalien alla debatit ja puolueiden kiistely voivat vaikuttaa kansalaisten silmissä kovilta ja repiviltä. Usein ne sitä ovatkin. Vaalikentiltä paluun jälkeen meiltä päättäjiltä odotetaan kuitenkin demokratian arvokkuuteen kuuluvaa käytöstä ja ratkaisuja yhteisten tavoitteiden eteen.

Minulta kysyttiin monesti vaalikentillä, että eikö siellä eduskunnassa tehdä muuta kuin riidellä. Vaikka tuo mielikuva ei ole koko totuus, on se kuitenkin vakava pohdinnan paikka politiikan tekemisen tavoista. Yhteistyökyky on politiikassa keskeisin taito, eikä sen puute saa olla ensimmäinen ajatus, mikä tavalliselle ihmiselle politiikasta syntyy. 

Tässä meillä uuden polven kansanedustajilla on näytön paikka. Tarvitsemme enemmän yhteistyötä yli puoluerajojen. Enemmän ratkaisuja pelkkien ongelmien esille nostamisen sijasta. Kykyä sopia, jotta Suomen kannalta tärkeät uudistukset saadaan tehtyä. Meidän uuden sukupolven päättäjien tehtävä on aloittaa politiikan uudistaminen.

Meidän on myös keskityttävä löytämään niitä tekijöitä, jotka meitä päättäjiä yhdistävät. Meidän yhteinen tavoitteemme on kuitenkin turvata jatkossakin se hyvinvointiyhteiskunta, jossa on turvallista kasvaa, käydä koulut ja perustaa perhe. Keskeinen tehtävämme on myös turvata hyvät ja inhimilliset palvelut ikäihmisille, jotka ovat tämän maan työllään rakentaneet. 

Uuden sukupolven yhteinen haaste on myös ilmastonmuutos. Meidän tulee jättää tämä maa paremmassa kunnossa lapsillemme mitä se nyt on, ja toimet sen eteen on aloitettava heti.

Hyvät kuulijat,

Seuraavat viikot ratkaisevat, mikä on Suomen suunta tulevina vuosina. Viime viikon perjantaina Antti Rinne valittiin vaalien suurimman puolueen puheenjohtajana hallitustunnustelijaksi. Eilen tiistaina Kokoomus toimitti hallitustunnustelijalle vastauksemme tunnustelijan esittämiin kysymyksiin.

Kokoomus on valmis kantamaan vastuuta isänmaamme asioista seuraavat neljä vuotta, jos hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteet ovat vastuulliset ja kunnianhimoiset. Kehnoa hallitusohjelmaa ei kannata lähteä puolustamaan hallitukseen.

Hallitukseen osallistumisen keskeinen ehto on, että puolueet hyväksyvät talouden tosiasiat ja haasteisiin haetaan yhdessä ratkaisuja. Suomen haasteet kun eivät sillä ratkea, että pää laitetaan pensaaseen ja toivotaan, että kaikki muuttuu paremmaksi. 

Työnteko, yrittäjyys ja korkeampi työllisyys ovat ainoat keinot, joilla tärkeät palvelut, hyvinvointi ja eläkkeiden maksaminen turvataan 2020-luvulla. Pikavoittoja ei ole luvassa. Seuraavan hallituksen on tavoiteltava nykyistä huomattavasti korkeampaa, pohjoismaista 75 % työllisyysastetta, joka turvaa suomalaisten hyvinvoinnin tulevina vuosina. Seuraavan hallituksen on tehtävä rohkeasti päätökset, joilla yhteiskuntamme rahoituspohja ja hyvinvointi turvataan.

Siksi kiristykset työn ja yrittämisen verotukselle eivät sovi meille. Meidän tulee päinvastoin verottaa työntekoa kevyemmin, koska haluamme sitä enemmän. Viime vaalikauden hyvien toimien pohjalta pitää jatkaa sillä työtä ja yrittämistä kunnioittavalla tiellä, joka takaa meille myös tulevaisuuden kasvun ja uudet työpaikat. 

Tulevaisuuteen katsovan hallituksen tulee säilyttää myös maltti suurten menolisäysten osalta. Vaikka taloutemme kehitys on ollut viime vuosina positiivista, ei sitä ole nyt syytä romuttaa löyhillä lisämenoilla. Seuraavina vuosina velanotto uhkaa kääntyä uudelleen kasvuun. Vastuullisuutta ja malttia tarvitaan.

Tulevan hallitusohjelman on katsottava vahvasti myös tulevaisuuteen. Meidän tulee satsata koulutukseen ja tutkimukseen sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. 

Hallitusneuvottelut ratkaisevat sen, miten Suomi pärjää ensi vuosikymmenellä. 

Hyvät kuulijat,

Suomen suunnasta päätettiin eduskuntavaaleissa. Nyt toukokuussa päätetään Euroopan suunnasta. 

Kokoomus on Suomen johtava Eurooppa-puolue. Uskomme, että aktiivisena osana länttä Suomi pärjää parhaiten kansainvälisillä areenoilla. Vahva Euroopan unioni tarkoittaa vahvempaa itsenäistä Suomea. EU:n kannattaminen ei tarkoita kritiikittömyyttä. Kokoomus haluaa kehittää unionia paremmaksi.

Samalla tiedostamme, että EU-jäsenyys on enemmän kuin arkea. Se on ensinnäkin valinta kuulua läntiseen arvoyhteisöön. Toiseksi se on taloudellinen valinta. Eurooppalaisten sisämarkkinoiden merkitys pienelle viennistä riippuvalle maalle on merkittävä. Kolmanneksi se on meille ennen kaikkea turvallisuusvalinta. Neljänneksi se on meille järkivalinta: maanosamme kohtaa haasteita, joihin löydämme ratkaisut vain yhdessä. Suomen on oltava aktiivinen ja aloitteellinen ratkaisujen luomisessa, joilla sisämarkkinoiden toimintaa ja eurooppalaista turvallisuutta kehitetään.

Suomen kaltaisen pienen pohjoisen maan turva on yhteistyö muiden demokraattisten, läntisiin arvoihin pohjaavien maiden kanssa. Aktiivinen toiminta Euroopan unionissa, tiivis läntinen ja pohjoismainen yhteistyö ovat paras tae isänmaallemme turvatun ja itsenäisen aseman säilyttämiseksi.

Arvoisat kuulijat,

Satakunnan kansanedustajana koen minulla olevan tärkeä tehtävä myös maakunnan edunvalvojana. Maakunnassamme on paljon mahdollisuuksia, jotka pitää valjastaa käyttöön. 

Kuten eduskuntavaalikampanjassanikin toin esiin, Satakunnan saavutettavuus on yksi suurimpia haasteitamme. Emme ole lopulta kaukana Turusta, Helsingistä tai Tampereesta — ongelmamme ovat vain heikot yhteydet. Kasitien kehittäminen välillä Pori-Rauma-Turku on tärkeä hanke, joka osaltaan vahvasti liittää meidät osaksi suurten kaupunkien muodostamaa kasvukolmiota. Kasvukolmio tulisikin muuttaa kasvuneliöksi, jossa Satakunta muodostaisi sen neljännen kärjen.

Raumalla saimmekin jälleen iloita uudesta investoinnista, kun Metsä Fibre ilmoitti 200 miljoonan mäntysahahankkeestaan. Arvioitu työllisyysvaikutus on 100 ihmistä suoraan ja 500 välillisesti. Toinen suuren luokan investointi on RMC:lle Puolustusvoimilta tuleva tilaus neljästä uudesta taistelulaivasta, jonka neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Toimeenpano odottaa nyt uuden hallituksen päätöstä.  Alusten rahoitus pitää turvata myös uuden hallituksen talousohjelmassa. 

Rauman seudulta on nyt kolme kansanedustajaa, joten toivon jokaisen tekevän osaltaan ahkeraa työtä puolueessaan alueemme edunvalvojina.

Edellä mainitsemani kasitie on hanke, jossa voimat pitää yhdistää. Sen saaminen kuntoon on alueemme investointien näkökulmasta uskottavuus- ja toimivuuskysymys. Mäntysahahankkeen yhteyteen on valtion budjetista välttämätöntä osoittaa resurssit, joilla kasitien sujuva liikennöinti jatkossa hoidetaan.

Monien hyvien uutisten myötä osaavan työvoiman saanti on yhä isompi haaste. Koulutuspolitiikassa meidän tuleekin olla aktiivisia. Maakuntamme korkeakoulut — SAMK, Rauman OKL ja Porin yliopistokeskus — tuovat tänne nuoria ympäri Suomen, ja antavat monelle satakuntalaisnuorelle mahdollisuuden kouluttautua kotimaakunnassaan. Korkeakoulujen merkitys seutumme ja maakuntamme elinvoimalle on erittäin arvokas.

Hyvä juhlaväki,

Me kokoomuksessa haluamme edistää sitä, että hyvinvointia on tarjolla myös huomenna. Se edellyttää kestäviä ratkaisuja. Kokoomuksen linja on työn ja yrittämisen linja, ja sitä linjaa me tänään suomalaisen työn juhlapäivänä juhlimme.

Iloista vappua!