Puhe Satakuntaliiton ja Karvian kunnan vuosijuhlassa Karvia-talolla 6.5.2022

Arvoisat juhlavieraat, hyvät naiset ja herrat,

On suuri kunnia päästä puhumaan tänne Karvian kunnan sekä Satakuntaliiton järjestämään maakuntamme vuosijuhlaan.

Tänä vuonna vietämme juhlaa epävakaassa maailmantilanteessa. Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt turvallisuutta perustavanlaatuisella tavalla koko Euroopassa.

Vaikka Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä suoraa sotilaallista uhkaa, on sota heikentänyt myös Suomen turvallisuustilannetta. Samalla Venäjän julma hyökkäyssota on muuttanut politiikan prioriteettijärjestystä.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi huoltovarmuus, kotimainen ruoantuotanto ja energiantuotanto ovat nousseet kansallisen päätöksenteon ytimeen. 

Nämä kysymykset ovat kaikki sellaisia, joissa Satakunnalla ja Pohjois-Satakunnalla on merkittävä asema.

Arvoisat kuulijat,

Satakunnan merkitys maamme huoltovarmuuden kannalta on erittäin suuri. Satakunta ja erityisesti Pohjois-Satakunta on sekä yksi Suomen merkittävistä ruoantuotannon keskittymistä että tärkeä tekijä Suomen energiaomavaraisuuden takaamisessa.

Maakunnassamme toimivat maatalousyrittäjät ovat Suomen huoltovarmuuden ja maakuntamme elinvoiman kannalta korvaamattomia. Ukrainan sota on muistuttanut karulla tavalla kaikille päätöksentekijöille ja jokaiselle suomalaiselle, miten suuri merkitys kotimaisella ruuantuotannolla on. 

Kohonneet energian- ja polttoaineiden hinnat ovat valitettava esimerkki maatalouden tuotantokriisiä syventäneistä tekijöistä. Maallamme ei ole varaa menettää satakuntalaista maataloutta ja siksi onkin ensisijaisen tärkeää pitää huolta maatalouden toimintaedellytyksistä.

Siksi tarvitsemme nyt kaikki toimenpiteet, joilla voidaan helpottaa maatalousyrittäjien kasvanutta kustannustaakkaa.

Huoltovarmuuttamme takaa myös Pohjois-Satakunnalle erityisen tärkeä turvetuotanto. Turvetuotanto on yksi seudun tärkeimmistä elinkeinoista ja sen merkitys osana Satakunnan kokonaisketjua on merkittävä. Ratkaisuja turpeen asemaan on viime vuosina haettu paljon ja toivon syvästi, että alalle löytyy kestävä ja elinkeinoa tukeva ratkaisu.

On selvää, että Satakuntaliitto tekee tässä työssä kaikkensa, jotta pitkäjänteinen ratkaisu toimialalle löytyy.

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa kotimaisen energiantuotannon ja turpeen arvostus on kasvanut. Oikeutetusti. Meidän on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta pääsemme irti nopeasti venäläisestä tuontienergiasta ja lopetamme Putinin raakalaismaisen sodan rahoittamisen. Turvetuotannolla on olennainen merkitys energiantuotannon turvaamisessa tässä tilanteessa.

Arvoisat satakuntalaiset,

Maakuntamme elää ja kasvaa yrittäjyydestä. Kuluneen kahden vuoden aikana koko yhteiskuntamme, mutta erityisesti yritykset ovat olleet pandemian tuomien rajoitteiden kanssa kiperässä tilanteessa.  Nyt meidän on rakennettava entistä vahvempi pohja yrittäjyydelle Satakunnassa.

Tämä tarkoittaa laajasti uusia päätöksiä, jotka vahvistavat yrittäjyyden edellytyksiä maakunnassamme.

Satakunnassa reilu 60% pk yrityksistä kokevat työvoiman saannin isoksi rajoitteeksi. Siksi meidän on panostettava koulutusratkaisuihin ja myös lyhyisiin koulutuksiin, jotta osaavan työntekijöiden puute ei toimi yrityksen kasvun esteenä.

Maakuntamme tarvitsee myös kansainvälisiä osaajia, ja heidän rekrytoimistaan Suomeen tulee helpottaa.

Satakunnan liikenneväyliä on kehitettävä. Erityisesti Pohjois-Satakunnan kannalta on olennaisen tärkeää varmistaa väylänpidon riittävä rahoitus, jotta tieverkon kunto ei entisestään rapaudu. Lisäksi meidän on uudistettava ja nopeutettava ympäristöluvitusta investointien lisäämiseksi.

Satakuntaliitto edistää tällä hetkellä näitä yritystoiminnan kannalta tärkeitä kysymyksiä valtakunnan päätöksenteossa yhdessä Satakunnan kansanedustajien kanssa.

Täällä Karviassa yrittäjyydellä on pitkät perinteet ja kunnan monipuoliset keinot yrittäjien tukemiseksi, viitoittavat suuntaa koko maakunnalle. Edellytykset elinvoimaiselle ja kasvavalle maakunnalle rakennetaan pitkäjänteisellä yhteistyöllä.

Arvoisat juhlavieraat

Tänään on aika nostaa malja niin Karvian kuin koko Satakunnan menestymiselle myös jatkossa.

Toivotan teille menestyksekkäitä aikoja ja iloista juhlaa.