Rauma kuuluu osaksi kasvukolmiota, ei sen ulkopuolelle

Liikenneyhteydet herättävät ymmärrettävästi paljon keskustelua raumalaisten keskuudessa. Moni raumalainen pendelöi töihin toiselle paikkakunnalle. Sujuvat liikenneyhteydet ovat tarpeellisia myös muille – Raumalla vieraileville sukulaisille ja ystäville, opiskelijoille ja matkailijoille.

Kasitiellä ajaessa ei voi olla kiinnittämättä huomiota raskaan liikenteen kasvaneisiin kuljetuksiin. Vireän yritystoiminnan ansiosta raskaan liikenteen kuljetukset ovat kasvaneet Satakunnassa muuta maata nopeammin. 

Liikenneyhteyksien merkitys Rauman elinvoimalle on keskeistä. Rauma sijaitsee varsin lähellä Turkua, Tamperetta ja pääkaupunkiseutua, mutta heikkojen liikenneyhteyksien vuoksi kotikaupunkimme ei ole päässyt osaksi tätä kasvukolmion kasvua ja kehitystä.

Siksi Rauman liikenneyhteyksien kehittäminen on meille mitä suurimmissa määrin elinvoimapolitiikkaa. Mitä sujuvammin ja nopeammin ihmiset ja tavarakuljetukset liikkuvat Raumalta muualle, sitä enemmän mahdollisuuksia kaupungillemme avautuu. On sitten kyse uusista asukkaista, opiskelijoista, yritystoiminnasta tai matkailijoista.

Valtatie kahdeksan investoinnit etenevät hyvää vauhtia. Parhaillaan Porin ja Turun välillä on käynnissä kolme työmaata, ja Eurajoen eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy tänä kesänä. Rauman seudulle oli erinomainen uutinen, kun Väylävirasto ilmoitti hiljattain käynnistäneensä suunnittelutyön Rauman ja Eurajoen välisen tieosuuden muuttamisesta nelikaistaiseksi.

Rauman saavutettavuuden suurimmaksi ongelmaksi on noussut heikot julkisen liikenteen yhteydet. Bussivuorojen määrää on viime vuosina karsittu rajusti, ja väljäksi revennyt vuoroväli vaikeuttaa jo työssäkäyntiä Raumalta muille paikkakunnille.

Rauman kaupungin tavoite käynnistää henkilöjunaliikenne uudelleen Raumalta Kokemäen kautta Tampereelle on seudulle iso tulevaisuushanke. Henkilöjunaliikenteen yhteys sitoisi Rauman seudun tiiviiksi osaksi muuta rataverkostoa ja pääkaupunkiseutua.

Kaupunki on teetättänyt henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä liikenneselvitykset, jossa on kartoitettu junavuorojen aikataulut ja niiden sovittaminen yhteen tavaraliikenteen kanssa.

Väyläviraston suunnitelmat Rauman radan uudesta liikenneseisakkeesta ovat loppusuoralla. Väyläviraston sitoutuminen hankkeeseen kertoo siitä, että valtiovalta näkee Rauman liikenteen kehittämisessä potentiaalia.

Olen keskustellut liikenteen käynnistämisestä lukuisia kertoja myös VR:n johdon kanssa. VR on ilmoittanut olevansa kiinnostunut henkilöjunaliikenteen käynnistämisestä Raumalta Kokemäelle.

Rauman henkilöjunaliikenteen käynnistämiselle on vahvat perusteet. Rauman seutu on suurin kaupunkiseutu koko Suomessa, jossa ei tällä hetkellä ole toimivaa henkilöjunaliikennettä.

Liikenneministeriö neuvottelee parhaillaan VR:n kanssa junaliikenteen ostamisesta tulevien vuosien osalta. Päätös vahvistaisi merkittävästi koko Rauman seudun saavutettavuutta ja myös elinvoimaa. Ratkaisuvalta asiassa on liikenneministeri Timo Harakalla (sd.). On syytä odottaa, että hallitus puolustaa tässä asiassa Rauman seudun etua.

Otetaan kaikessa edunvalvonnassamme tavoitteeksi se, että Rauma saadaan liitettyä osaksi Etelä-Suomen kasvukolmiota. Keinoja ja mahdollisuuksia siihen kyllä on.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 7.3.2021.