Rauma suomalaisen varhaiskasvatuksen keskukseksi

Koulutuksella on entistä suurempi merkitys ihmisen elämässä. Tutkimuksissa on todettu laadukkaan opetuksen olevan suuressa roolissa jo lapsen varhaisina vuosina. Varhaiskasvatuksella on merkittävä vaikutus lapsen myöhempään koulupolkuun. Sen kehittämiseen kannattaa satsata.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampus on merkittävä toimija suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Kampus on kasvanut yli 1100 opiskelijan keskukseksi. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä on lisätty Raumalla viime vuosina. Siihen on tarvetta edelleen, kun alan ammattilaiset eläköityvät ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien koulutusvaatimukset kasvavat.

Raumalla tehtiin tämän vuoden alussa myös suomalaista varhaiskasvatuksen historiaa. Kampuksen yhteyteen avattiin Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti eli pikkunorssi, jossa varhaiskasvatusta tarjotaan yliopiston yhteydessä, viimeisimpään tutkimukseen perustuen. Pikkunorssi toimii varhaiskasvatuksen opiskelijoiden harjoittelupaikkana. Pikkunorssi tarjoaa perheille upouuden päiväkodin aivan kaupungin keskustassa.

Harjoittelupäiväkotien perustamista vaivaa byrokraattinen kankeus. Yliopiston yhteydessä toimiva pikkunorssi joutuu yhtiöittämään toimintansa. Jätin viime syksynä eduskuntaan lakialoitteen, jolla byrokratiaa puretaan ja harjoittelupäiväkotien perustamista helpotetaan. Esteet harjoittelupäiväkotien tieltä on syytä purkaa nopeasti.

Suomalainen opetuskoulutus tunnetaan myös kansainvälisesti. Osaamisellemme on maailmalla valtava kysyntä. Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja pikkunorssin avaaminen lisäävät Rauman houkuttelevuutta maailmalla. Kansainväliset opiskelijat merkitsevät Raumalle lisätuloja koulutuksen kehittämiseen ja myös uusia työpaikkoja.

Tulevaisuuden visio on parhaassa tapauksessa se, että Raumasta kasvaa merkittävä kansainvälinen opetusviennin keskittymä. Se on täysin mahdollista, kun toimimme yhdessä tavoitteen eteen. Vähempää meidän ei kannata Satakunnassa tavoitella.

Kolumni on julkaistu Satakunnan Viikossa 17.2.2021.