Rauman henkilöjunaliikenne perusteltua käynnistää nyt

Kokoomuksen kansanedustaja ja liikennevaliokunnan jäsen Matias Marttinen vaatii liikenneministeriltä päätöstä Rauman henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi uudelleen. Asia on ajankohtainen tänä syksynä, kun liikenneministeriö neuvottelee VR:n kanssa junaliikenteen vuoroista eri kaupunkeihin tuleville vuosille.  

”Heikko saavutettavuus on Rauman seudun kehityksen suurin este. Julkisen liikenteen linja-autovuoroja on lakkautettu viime vuosina Turkuun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle. Työ- ja vapaa-ajan matkustus julkisella liikenteellä Rauman ja kasvukeskusten välillä on tullut monelle mahdottomaksi. Henkilöjunaliikenteen avaamiselle on siten vahvat perusteet”, toteaa Marttinen.

Marttinen viittaa Rauman kaupungin yhdessä Väyläviraston kanssa teettämään liikenneselvitykseen, jossa yhteysvälin käyttöönottoa on tarkasteltu. Selvityksen mukaan henkilöliikenteen avaaminen lyhentäisi matka-aikaa Raumalta Helsinkiin jopa tunnilla linja-autovuoroihin verrattuna. Matkustajapotentiaalin on arvioitu olevan jopa 160 000 matkaa vuodessa.

”Arvioitu matkustajamäärä on huomattavasti korkeampi kuin käytössä olevilla Karjaa-Hanko tai Kouvola-Kotka -rataosuuksilla, joita liikenneministeriö jo tukee. On mahdotonta nähdä, millä perusteella Rauma jätettäisiin edelleen henkilöjunaliikenteen ulkopuolelle”, Marttinen painottaa. 

Marttinen korostaa, että edellytykset liikenteen käynnistämiselle uudelleen ovat hyvät. Liikenneselvityksen mukaan Rauman ja Kokemäen välisellä radalla henkilö- ja tavaraliikenteen vuorot on mahdollista sovittaa yhteen. Rata ei myöskään vaadi kunnostustoimia. Ainoa investointitarve liittyy matkustajaliikenteen seisakkeen rakentamiseen, jonka suunnittelu on myös loppusuoralla. 

”Kaikki perusteet liikenteen käynnistämiseksi uudelleen ovat Rauman puolella. Rauman seutu on tällä hetkellä Suomen suurin kaupunkiseutu, jonne ei ole toimivaa henkilöjunaliikennettä. Asian korjaaminen on käytännössä vain Liikenneministerin tahdosta kiinni. Nyt ministeriltä odotetaan tekoja”, Marttinen päättää.

Matias Marttinen on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen liikenneministeri Timo Harakalle (sd.).