Rauman henkilöjunaliikenne vahvistaa koko Etelä-Satakuntaa

Heikot liikenneyhteydet ovat olleet jo pitkään yksi Satakunnan kehityksen suurimmista esteistä. Satakunta jää suurten kasvukeskusten kehityksen ulkopuolelle, mikäli täältä ei ole sujuvia liikenneyhteyksiä kasvukeskuksiin.

Yksi konkreettinen esitys tilanteen parantamiseksi on henkilöjunaliikenteen käynnistäminen uudelleen Kokemäeltä Raumalle. Rauman seutu on koko Suomen suurin seutukunta, jonne ei ole toimivaa henkilöjunaliikennettä.

Henkilöjunaliikenteellä on positiivinen vaikutus koko eteläiseen Satakuntaan. Yhteys palvelee koko radanvarren matkustajia ja tuo Rauman lisäksi Eurajoen, Euran ja Kokemäen asukkaat sujuvamman julkisen liikenteen äärelle.

Rauman kaupunki on teetättänyt Väyläviraston kanssa liikenneselvityksen, jossa on kartoitettu junavuorojen aikataulut ja yhteensovitus tavaraliikenteen kanssa. Lisäksi Rauman henkilöjunaseisakkeen suunnittelutyö on loppusuoralla Väylävirastossa.

Henkilöjunaliikenne nopeuttaa julkisen liikenteen yhteyksiä Tampereelle ja Helsinkiin verrattuna linja-autoliikenteeseen. Se mahdollistaa myös työmatkat suurempiin kasvukeskuksiin. Junamatka lyhentää matka-aikaa Raumalta Helsinkiin jopa tunnilla linja-autovuoroihin verrattuna.

Rauma—Kokemäki-yhteysvälin matkustajapotentiaalin on arvioitu nousevan jopa 160 000 matkaan vuodessa. Määrä on huomattavasti korkeampi kuin rataosuuksilla Karjaa—Hanko tai Kouvola—Kotka, joita liikenne- ja viestintäministeriö tukee jo tällä hetkellä.

VR ilmoitti tänä syksynä olevansa kiinnostunut liikennöimään Raumalle, mikäli liikenneministeriö ostaa liikennettä. Ministeriö ostaa vuositasolla 32 miljoonalla eurolla henkilöjunaliikenteen vuoroja VR-Yhtymältä. Rauman liikenteen vuosittaiset kustannukset ovat arviolta 1,7 miljoonaa euroa.

Liikenneministeriö neuvottelee parhaillaan uutta ostoliikennesopimusta VR:n kanssa. Nyt pallo on liikenneministeri Timo Harakalla (sd.), jolta odotamme päätöstä Satakunnan ja Rauman hyväksi. Perusteet ovat Satakunnan puolella.

Kolumni julkaistu Satakunnan Viikossa 2.12.2020.