Rauman on asetettava tavoitteet korkealle koulutuksessa

Koulutuksen merkitystä Raumalle ei voi korostaa liikaa. Koulutus on tärkeää yrityksillemme, jotta avoimiin työpaikkoihin löytyy osaavia ihmisiä töihin. Koulutus on meille iso vetovoima, joka houkuttelee kaupunkiin opiskelijoita. Heistä osa jää Raumalle asumaan pysyvästi valmistumisensa jälkeen.

Koulutuksemme on samalla vahvaa Rauman markkinointia. Tästä oiva esimerkki on opettajankoulutuslaitoksemme, josta valmistuneet opiskelijat asettuvat eri puolille Suomea asumaan valmistumisensa jälkeen. Voi olla, että moni heistä ei olisi koskaan muuten tutustunut kaupunkiimme.

Satakuntaliitto on käynnistänyt selvitystyön Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämiseksi. Tämä on tervetullut uutinen erityisesti Raumalle, jonka asema maakunnan korkeakoulutuksessa on vahva.

Rauman asema koulutuskaupunkina on kokoomme nähden todella poikkeuksellinen. Laajan toisen asteen koulutuksen lisäksi Raumalla on mahdollista opiskella usean ammattikorkeakoulutuksen alaa. Opettajankoulutuslaitoksen kampus on kasvanut vuosien mittaan yli 1 100 opiskelijan keskittymäksi. Rauma on kokoluokassaan ainoa kaupunki, jossa on tarjolla yliopistokoulutusta. Se on meille iso ylpeydenaihe.

Koulutusta on kehitettävä koko ajan. Nuorten ikäluokat pienenevät, ja samalla korkeakoulut käyvät kovaa kisaa uusista opiskelijoista. Koulutuksen korkea laatu ja houkuttelevuus ovat tärkeässä asemassa, jotta nuoria saadaan houkuteltua asumaan ja opiskelemaan Raumalle. Koulutuksen kehittämisessä Raumalla on keskityttävä kolmeen asiaan.

Meidän pitää tavoitella koulutuksessa niin korkeaa laatua, että nuoret ympäri Suomen hakevat opiskelemaan Raumalle. Satakunnan ammattikorkeakoulu on opetuksen laadussa ja opiskelijoiden työllistymisessä Suomen kärkeä. Opettajankoulutuslaitoksen toimintaa on kehitetty jatkuvasti. Hiljattain avattu Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti on tästä hyvä esimerkki. Monipuolinen teollisuus ja yritykset tarjoavat valmistuneille töitä monella alalla. Näitä mahdollisuuksia on markkinoitava nuorille enemmän.

Toiseksi oppilaitosten on tarjottava joustavasti sellaista koulutusta, jota yrityksemme tarvitsevat. Pidän hyvänä esimerkkinä Winnovan ja SAMKin yrityksille toteuttamaa uutta muovialan koulutusta, jossa ammatillisen tutkinnon lisäksi opiskelijoille tarjotaan myös korkeakouluopintoja.

Kolmanneksi kansainvälistyminen on Raumalle iso mahdollisuus. Opettajankoulutuslaitos on jo myynyt opettajankoulutusta maailmalle. Kysyntä on valtavan suurta. Entä jos Rauman kampus vahvistaa asemaansa juuri koulutusviennin keskuksena? Varhaiskasvatuksen kehittämisen lisäksi koulutusvienti voi olla raumalaisen opettajankoulutuksen uusi kasvuala.

SAMK tarjoaa maksullisia koulutusohjelmia ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Monelle lahjakkaalle kansainväliselle opiskelijalle Rauma voi olla uniikki opiskelukaupunki. Samalla voimme houkutella näitä nuoria jäämään Raumalle tekemään töitä valmistumisensa jälkeen.

Raumalla on vahva asema kehittää koulutustaan. Vähäistä ei ole sekään, että seutumme kunnat ja yritykset ovat osallistuneet korkeakoulutuksen rahoittamiseen esimerkiksi tukemalla lahjoitusprofessuuria opettajankoulutuslaitokselle.

Olen iloinen ja ylpeä siitä, miten koulutustamme Raumalla on kehitetty viimeisten vuosien aikana. Tästä on hyvä jatkaa. Tavoitteet kannattaa nostaa korkealle.

Kolumni julkaistu Länsi-Suomessa 10.1.2021.